האגודה לזכויות האזרח דורשת משר הבינוי והשיכון יואב גלנט לתרגם את המידע באתרים "ההרשמה להגרלות" ו"מחיר למשתכן" לשפה הערבית. באתרים אלו ניתן לקבל מידע על הדירות שנבנות ועל דרכי ההרשמה להגרלות, אך המידע נגיש בעברית בלבד.

כלים

לטענת האגודה לזכויות האזרח, הדרת השפה הערבית מהאתרים, כמוה כהדרה של הציבור הערבי בכללותו מהתכנית והגבלת יכולתו ליהנות מהשירות המוצע.

"הדרה זו מהווה פגיעה בכבודם של האזרחים הערבים ובזכותם לשוויון. הערבים בישראל סובלים מקיפוח ומאפליה היסטורית בתחום הדיור, וכך היעדר הערבית מהאתרים מנצי את הבעיות ומקשה על יכולת האזרחים ליהנות מההטבות שהמדינה מציעה." נכתב בהודעת האגודה.

האגודה לזכויות האזרח מבקשת לפרסם את המידע בערבית באופן מיידי, מכיוון שההגרלה הראשונה של "מחיר למשתכן" כבר נפתחה ב-25.2.2016, וככל שעובר הזמן, הפגיעה באזרחים הערבים רק מתעצמת.

"קיים צורך להתגבר במהירות על הפער שנוצר, ולכן על משרד הבינוי והשיכון לאפשר מענה טלפוני מיוחד בשפה הערבית, לפרסם זאת באופן בולט בכלי תקשורת בערבית, או לחילופין להאריך את מועד הרשמה להגרלה עד להשלמת התרגום." אומרים באגודה לזכויות האזרח.