כלים

מפקחי מינהל מקרקעי ישראל בליווי כוחות משטרה, פשטו היום על חוות סוסים פיראטית, שהוקמה על אדמות מדינה חקלאיות בצפון בני ברק. הסוסים והחמורים שהיו בחווה פונו ע"י בעליהם שביקשו להימנע מלקיחתם להסגר וטרינרי. זהו מבצע אכיפה רביעי בחודשים האחרונים נגד הפלישות המרובות לאדמות מדינה בצפון בני ברק

חוות סוסים וחמורים בלתי חוקית, בשטח של כ- 10 דונם, פונתה במסגרת מבצע אכיפה של מפקחי מינהל מקרקעי ישראל ושוטרי יס"מ ליד מתחם "אוטו דיל" הישן בצפון בני ברק. החווה, שהוקמה על אדמות מדינה שיעודן חקלאי, היוותה פלישת קרקע בלתי חוקית, במסגרתה השתלטו עברייני קרקע על קרקע ציבורית והקימו עליה חוות סוסים לרכיבה.

מאז הוקמה החווה, לפני כשנה, החל מינהל מקרקעי ישראל תהליך משפטי לפינויים, שהסתיים היום, עם פינוי הפלישה לפי צו משפט סילוק פולשים. מפקחי המינהל הודיעו לפולשים לאחרונה כי הם יפונו בקרוב, וכי בתהליך הפינוי יועברו בעלי החיים- שמנו לפי בדיקת מפקחי המינהל 7 חמורים ו- 14 סוסים- להסגר וטרינרי במשרד החקלאות או בעירייה, זאת בהתאם לנוהל הקיים.

לכן העדיפו הפולשים לפנות את בעלי החיים בעצמם, וכך נחסך ממפקחי המינהל הצורך לנהל פינוי מורכב ויקר הכולל את העברתם של בעלי החיים. המפקחים הסירו את הגדרות שהציבו הפולשים והחזירו את השטח למאגר הקרקעות הלאומי.

מינהל מקרקעי ישראל פועל לאחרונה נמרצות לפינוי פלישות לשטחים החקלאיים שמצפון לעיר בני ברק, בתחום איזור התעשייה של העיר, פלישות שהפכו לתופעה. בחודשים האחרונים פינו מפקחי המינהל ומפקחי עיריית בני ברק שלוש פלישות לאדמות מדינה על תוואי הכביש החדש המקשר בין בני ברק לקריית אריה.

מפקחי מחוז ת"א במינהל מקרקעי ישראל מאתרים מספר רב של ניסיונות השתלטות על קרקעות מדינה, באמצעות הצבת ציוד ומכולות, ומפנים את הפלישות עוד בטרם מצליחים הפולשים להתבסס בקרקע אליה פלשו.

"אנו נחושים לגדוע את ניסיונות הפלישה ותפיסת השטחים על ידי מסיגי הגבול. מי שמנסה להשתלט על אדמות מדינה הוא בגדר עבריין ופועל כנגד האינטרס הציבורי, ודינו להיתקל בתגובה קשה מצידנו" אומר יוסי כהן, ממונה הפיקוח במחוז ת"א של מינהל מקרקעי ישראל".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS