עוסק פטור הוא עצמאי בעל מחזור עסקאות נמוך, עד לתקרה של 107,692 ₪ נכון לשנת 2023. כמו כל דבר בחיים, יש יתרונות וחסרונות להיות עוסק פטור, ולעיתים מגיע השלב שבו העצמאי חייב להחליט האם לשנות את המעמד שלו ברשות המסים למעמד של עוסק מורשה החייב בדיווח חודשי או דו חודשי ובגביית מע"מ מלקוחותיו. ישנם שיקולים שונים מתי ולמה כדאי לעבור מעוסק פטור לעוסק מורשה, ובכתבה זו נפרט מהם ההבדלים בין השניים ומתי כדאי לשנות את המעמד ברשויות המס.

כלים

 

השיקולים המרכזיים למעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

כאמור, עוסק פטור מוגבל במחזור העסקאות השנתי שלו עד לתקרה בגובה 107,692 ₪. זו צורת ההתאגדות העסקית הפשוטה והזולה ביותר, ובנוסף עוסק פטור אינו נדרש בגביית מע"מ בכל עסקה ובתשלום מע"מ לרשות המסים, לכן הוא יכול להוציא רק קבלות והוא אינו רשאי להנפיק חשבוניות מס.

אם העוסק מעוניין להגדיל את הכנסותיו ולנהל עסק גדול ומצליח יותר, הוא מוגבל בתקרת מחזור העסקאות השנתי, וכאשר מחזור העסקאות השנתי שלו חוצה את הרף שנקבע בתקנות, הוא חייב לעבור לעוסק מורשה אחרת יהיה עליו לשלם מכיסו מע"מ בגין ההפרש.

חשוב לציין כי התדמית של עוסק פטור היא של עסק קטן וזעיר, לכן יש חברות, ארגונים ועסקים שאינם מוכנים לעבוד עם עוסק פטור, ובנוסף הוא אינו רשאי להוציא להם חשבונית מס, לכן הם אינם יכולים לקזז מע"מ מהחשבונית, והם יעדיפו לעבוד עם עוסק מורשה.

בנוסף, עוסק פטור אינו רשאי לגבות מע"מ מהלקוחות, על כן הוא לא יכול לקזז מע"מ בגין הוצאות ורכישות שהוא ביצע לעסק שלו. עצמאים רבים במעמד של עוסק פטור חוששים מההתנהלות השוטפת מול רשויות המס ובנוסף הם חוששים מההוצאה הגבוהה יותר עבור שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון.

היתרונות למעבר לעוסק מורשה ממעמד של עוסק פטור הינם:

-תדמית של עסק גדול, מקצועי, אמין ורציני יותר.

-אין הגבלה על מחזור העסקאות השנתי.

-אפשר לקזז מע"מ בגין הוצאות ורכישות לעסק.

חשוב לדעת כי בעת פתיחת העסק, בהתאם לתחום העיסוק, עשויות להיות הוצאות גבוהות כדי לרכוש ציוד, מכונות, מלאי ועוד. אלו הוצאות שניתן לקזז מהן מס תשומות, אך עוסק פטור אינו רשאי לקזז את המע"מ, לכן במקרים אלה כדאי לשקול רישום כעוסק מורשה.

 

מהו עוסק מורשה?

באופן כללי עוסק מורשה הוא עצמאי בעל מחזור עסקאות גבוה מ-107,692 ₪ בשנה או שהוא חייב ברישום כעוסק מורשה בהתאם לאמור בסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסך (רישום). ישנם מקצועות ותחומי עיסוק המחייבים רישום כעסוק מורשה, ובהם תחומי עיסוק כגון: אדריכל, אגרונום, רואה חשבון, יועץ מס, עורך דין, רופא, נותני שירותים למופעים, בעלי בית ספר לנהיגה, מתורגמנים ועורכי תוכן, סוחר או מתווך רכב ועוד.

 

התנהלות מול מס הכנסה ומע"מ

נכון, ההתנהלות של עוסק פטור מול רשויות המס היא הקלה והפשוטה ביותר, מאחר שהוא אינו נדרש בדיווח ובתשלום חודשי או דו חודשי של המע"מ. חשוב לזכור כי עוסק פטור חייב לשלם מס הכנסה, בהתאם למדרגות המס, ולמעשה ההבדל המרכזי בין שתי צורות הרישום ברשויות המס נוגע לנושא המע"מ. כל עוסק מורשה חייב לדווח על העסקאות שלו למע"מ ולשלם את המע"מ שהוא גבה מלקוחותיו, לאחר קיזוז מס תשומות.

עוסק פטור נדרש בהגשת דוח שנתי לרשות המסים, לכן הוא כמעט ואינו נמצא במגע עם מס הכנסה ומע"מ, אך יש להתייחס לשיקולים נוספים כדי לבחור נכון את צורת ההתאגדות וכדאי לפנות לייעוץ אצל רואה חשבון מוסמך.