הארגונים יש דין, האגודה לזכויות האזרח ושוברים שתיקה הוציאו הבוקר מכתב בו טענו: מסמך הבנות וחלוקת אחריות וסמכויות בין שר הביטחון והשר הנוסף במשרד הביטחון משמעותו סיפוח משפטי של הגדה לישראל.

קרדיט: יש דין
קרדיט: יש דין

במכתב כותבים הארגונים:

"ההבנות שהושגו היום בין שר הביטחון גלנט לשר הנוסף במשרד הביטחון סמוטריץ' אשר מפורטות במסמך עליו חתמו השניים מעבירות סמכויות שלטוניות נרחבות בגדה המערבית לידיו של סמוטריץ'. מדובר בשינוי דרמטי של מבנה השלטון, שכן תחומי ניהול ומינהל רחבים ביותר הנוגעים למירב הסמכויות השלטוניות בגדה, עוברים בהסכם זה לידיים שאינן של המפקד הצבאי של השטח הכבוש, ויוחזקו מעתה בידי השר שבמשרד הביטחון שישמש הלכה למעשה כמושל של הגדה. בכך מבצעת ישראל סיפוח משפטי, דה-יורה, של הגדה לישראל.

השר סמוטריץ', "המושל", יוסמך על פי ההסכם למנות את הפקידים במנהל האזרחי ובמתפ"ש אשר מפעילים את כל הסמכויות האזרחיות, את היועמ"שים שייעצו להם ויהיה אחראי לבדו לגיבוש מדיניות.

ההסכם כולל סעיפים שמטרתם לערפל את העברת הסמכויות על ידי הצגה של כפיפות כביכול של המושל לשר הביטחון. אלא שעל-פי המסמך, המקרים בהם שר הביטחון יוכל לכפות דעתו על המושל הם מקרי קצה וגם בהם הדבר נעשה תוך עקיפה של המפקד הצבאי של הגדה שאינו יותר בעל הסמכות.

ההסכם אף קובע כי המושל יפעל להעמיק את הסמכויות של המערך הממשלתי הישראלי בתחומי ההתנחלויות הישראליות, מה שיעמיק את האיחוד השלטוני וירחיב גיאוגרפית את הסמכות המשפטית של ממשלת ישראל ישירות בגדה. או במילים פשוטות: התרחבות הריבונות הישראלית אל מעבר לקו הירוק.

עוד נקבע בהסכם כי המושל יוביל מהלך של הרחבת מערכת הדין הכפולה כך שהחקיקה הישראלית של הכנסת תוחל באופן מלא יותר מהיום על הישראלים הנוכחים בגדה. מהלך זה יעמיק את האפליה בין שתי האוכלוסיות המתגוררות בגדה המערבית - מתנחלים ופלסטינים.

דיני הכיבוש הבינלאומיים קובעים ששטח כבוש ינוהל באופן זמני על ידי הכוח הכובש (כלומר הצבא) אשר לצד שיקולי ביטחון יהיה מחוייב לקדם את האינטרסים של הנכבשים. העברת הסמכויות השלטוניות לשר בממשלת ישראל ולפקידות אזרחית ישראלית יוצרת הפרה של חובה זו משום שעובדי ציבור מחוייבים לקדם את האינטרס הישראלי בלבד, ואינם מחויבים להגנה על הזכויות והאינטרסים של התושבים הפלסטינים.

העברת הסמכויות לידיים אזרחיות היא מעשה של סיפוח דה יורה, משום שהפקעתן מהכוח הכובש והפקדתן בידי הממשלה ישירות, היא ביטוי לריבונות. המהלך כולו נועד לקבע את העליונות והשליטה הישראלית על הפלסטינים בגדה.

ההסכם שנחתם היום מהווה סיפוח משפטי של הגדה המערבית והעמקה של משטר האפרטהייד."

טרם התקבלה תגובה מהמשרדים המעורבים, לכשתיתקבל תצורף.