רשות מקרקעי ישראל פועלת לקידום יעדי הממשלה בתחום האנרגיות המתחלפות. לאחרונה אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל . מספר עסקאות בדרום להקצאת קרקעות להקמת מיזמים לייצור חשמל ואנרגיות מתחדשות בשילוב קיבולת אגירה בנוסף מפרסמת הרשות מכרזים פומביים לפרוייקטים למיזמים של אנרגיות מתחדשות.

כלים
צילום המחשה: חלוציות
צילום המחשה: חלוציות

עסקה אחת אושרה בתחום שלושת המשבצות, בית יתיר (מצדות יהודה), מעון וכרמל (3 אגודות חקלאיות שלהן שטחי משבצות חקלאיות במרחב דרום) בשטח של 517 דונם. העסקה אושרה בהתאם לתכנית מפורטת להקמת מיזם לייצור חשמל ואנרגיות מתחדשות להמרת אנרגיית שמש לאנרגיה חשמלית בשילוב קיבולת אגירה, בהספק מותקן (DC) של 68 מגה וואט. היזם יסיים את הקמת המתקן הסולארי עד ליום 15.3.2024, לכל המאוחר, וזאת בהתאם להחלטת רשות החשמל. מיזם זה הינו תוספת למיזם סולארי בהיקף של 187 דונם ובהספק מותקן (DC) של 17 מגה וואט שאושר בהנהלת הרשות לפני כחודשיים.

כמו-כן עסקה זהה נוספת אושרה בהנהלת רשות מקרקעי ישראל בהיקף של 365 דונם בתחום משבצת מושב אוהד (בשיתוף המושבים דקל, נווה ובני נצרים) בהספק מותקן (DC) של כ 32 מגה וואט. היזם יסיים את הקמת המתקן הסולארי עד ליום 03.10.2023, לכל המאוחר, בהתאם להחלטת רשות החשמל.

מיזם זה הינו שדרוג מתקן שהוקם בשנת 2013 בשיטה פוטו וולטאית בלבד והוא התאפשר כתוצאה מאופטימיזציה (שדרוג הספק) באמצעות החלפת פנלים על גבי אותה מערכת נושאת קיימת (עוקבת שמש) הצורכת יותר קרקע ובהתאמה מייצרת יותר אנרגיה ממערכת קבועה.

יעקב קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל: "רשות מקרקעי ישראל פועלת בשיתוף פעולה עם משרדים אחרים, כדי לעמוד ביעדי הממשלה שנקבעו בעקבות החתימה על אמנת פריז לצמצום פליטות גזי החממה, ולהקצאת קרקעות לצורך הקמת מיזמים לאנרגיה מתחלפת.. רמ"י מקדמת בין היתר מיזמים המאפשרים שימוש בקרקע חקלאית בדו שימוש מבלי לבצע הפרה של הגידולים החקלאים ומתוך מטרה לעשות ניצול מיטבי של הקרקע תוך הקמת מבנים לאנרגיה חילופית מעל הגידולים החקלאיים. כמו כן פועלת רמ"י להקצאת קרקעות כלואות לטובת מיזמים סולאריים כגון שטחים של מחלפים שאין להם יעוד אחר. אנו נמשיך ונפעל בדרכים מגוונות לקידום מיזמים לאנרגיה חלופית ובמקביל לעשות שימוש מושכל של הקרקעות"