שתי סיבות עיקריות גורמות להתעניינות של בעלי בתים ובעלי עסקים באנרגיה סולארית: האחת, התועלת הכספית והשנייה, התועלת הסביבתית. במאמר זה נתמקד בתועלת הסביבתית שמציעה לנו השמש.

כלים

 

היתרון הסביבתי של האנרגיה הסולארית

החשמל המיוצר על ידי מערכות סולאריות הוא נקי, מתחדש ונטול פליטות.

לעומת רוב החשמל המופק משריפת דלקים מאובנים כמו פחם וגז טבעי, הפקת חשמל באמצעות אנרגיה סולארית ומשאבים מתחדשים אחרים (כמו רוח והידרו-אנרגיה), אינה גורמת לפליטות פחמן דו חמצני או מזהמי אוויר אחרים. לעומת ההפקה והשימוש בדלקים מאובנים שהם יקרים וגורמים נזק לסביבה, אנרגיית השמש היא בחינם ונמצאת בשפע.

אם אפשר יהיה ללכוד את כל אנרגיית השמש על פני כדור הארץ במשך שעה אחת בלבד, ניתן יהיה להפעיל את העולם כולו במשך שנה אחת! השקעה באנרגיה סולארית מאפשרת להפחית את השימוש בדלק מאובנים ולבחור באחד ממקורות האנרגיה השופעים והעקביים ביותר שעומדים לרשותנו: השמש שלנו.

אנרגיה סולארית מפחיתה את פליטת גזי החממה

ייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית, במקום דלקים מאובנים, עשוי להפחית את פליטת גזי החממה (במיוחד פחמן דו חמצני) באופן דרמטי. גזי החממה מובילים לעליית הטמפרטורות בעולם ולשינויי אקלים, אשר כבר היום תורמים לבעיות סביבתיות ובריאותיות חמורות באולם, מהתפשטות של שריפות ועד לסערות גדולות ותכופות יותר ויותר.

שימוש באנרגיה סולארית מפחית את הביקוש לדלקים מאובנים, מגביל את פליטת גזי החממה ומצמצם את טביעת הרגל הפחמנית שלנו. למעשה, אפילו בית אחד שמתקין מערכת אנרגיה סולארית, כבר משפיע לטובה על הסביבה.

השפעת האנרגיה הסולארית על איכות האוויר

אחד היתרונות הגדולים ביותר של האנרגיה הסולארית נעוץ בעובדה שהיא מחוללת מעט מאוד מזהמי אוויר. לדוגמה, ניתוח של ׳המעבדה הלאומית לאנרגיה מתחדשת׳ בארה״ב מצא כי אימוץ אנרגיה סולארית באופן נרחב עשוי להפחית משמעותית את מזהמי האוויר הגורמים לבעיות בריאותיות (כמו תחמוצות חנקן, דו תחמוצת הגופרית ופליטות חלקיקים). ממצאים נוספים מלמדים שאנרגיה סולארית מפחיתה מקרים של ברונכיטיס כרוני, בעיות נשימה ובעיות קרדיווסקולריות. לפיכך, היא גם מפחית אובדן של ימי עבודה בגלל בעיות בריאותיות.

האם לאנרגיה הסולארית יש גם פן שלילי?

קיימות מספר סוגיות סביבתיות הקשורות לייצור ולשימוש בטכנולוגיות של אנרגיה סולארית. לדוגמה, הן דורשות שימוש בחומרים שצורכים אנרגיה בתהליך הייצור (כמו מתכות, זכוכית או כימיקלים מסוכנים המשמשים לייצור תאים פוטו-וולטאים). כאשר מבצעים ניתוח סביבתי של מחזור החיים, או מה שנקרא ׳מהעריסה לקבר׳, נראה שניתן לקשור חלק מהבעיות הסביבתיות הנובעות מייצור חומרים אלה, למערכות האנרגיה הסולארית.

עם זאת, הטכנולוגיות של האנרגיה הסולארית ותחנות הכוח הסולאריות לא מייצרות בעת פעילותן זיהומי אוויר או גזי חממה. השימוש באנרגיה סולארית – המחליפה, או מפחיתה, את השימוש במקורות אנרגיה אחרים שיש להם השפעות משמעותיות יותר על הסביבה – עשוי להשפיע באופן חיובי ועקיף על הסביבה.