תכנית זו עוסקת בהקמה ופיתוח של אזור מגורים חדש בשטח של כ-1,300 דונם הכולל כ-3,000 יח"ד מתוכן כ-300 יח"ד בדיור מוגן, וכ- 550 יח"ד לדירות קטנות, בשילוב שטחים למבני ומוסדות ציבור, שטחי מסחר ותעסוקה, שטחים ציבורים פתוחים ומערכת דרכים תומכת המתחברת לישוב הקיים

הדמיה הרחבה מזרחית מבט על – מזכרת בתיה. קרדיט: "ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ".
הדמיה הרחבה מזרחית מבט על – מזכרת בתיה. קרדיט: "ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ".

התוכנית שיזמה רשות מקרקעי ישראל, ממוקמת בחלקה המזרחי של מזכרת בתיה בשטח הפתוח שבין היישוב הקיים במערב ומסילת הרכבת במזרח, וכוללת שימושים עירוניים מעורבים של מגורים כ-3,000 יח"ד מתוכן כ-300 יח"ד לדיור מוגן וכ-550 יח"ד לדירות קטנות. עוד בתוכנית מערכת תנועה היקפית המחוברת למערכת הכבישים הקיימת של הישוב, גני ילדים ובתי ספר בהתאם לתוכנית מבני הציבור הישובית, אזורים למסחר ותעסוקה וכן שטחים ציבוריים פתוחים.

התוכנית משתרעת על שטח כולל של כ-1,300 דונם מתוכם כ-292,431 מ"ר למגורים, כ-10,500 מ"ר לטובת דיור מוגן (300 יח"ד), כ-78,000 מ"ר למבנים ומוסדות ציבור המשתרעים על שטח קרקע של כ- 45 דונם, שטחים נוספים יוקצו לטובת מסחר כ-6,800 מ"ר ולתעסוקה כ-73,000 מ"ר, וכן כ- 93 דונם לשטחי ציבור פתוחים.

במסגרת התוכנית תבוצע העתקת קו מתח עליון החוצה כיום את השטח המיועד לשכונה החדשה מדרום לצפון אל מזרחית למסילת הרכבת כך שלא יוטלו מגבלות קרינה ופיתוח על אזורי המגורים.

בנוסף מציעה התוכנית את הסדרת נחל עקרון על ידי תכנון אגני היקוות במורד הנחל למניעת הצפות בתחומי היישוב בתאום ואישור רשות הניקוז שורק – לכיש.

התוכנית תוכננה על ידי משרד "ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ".

יעקב קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל, מברך על ההחלטה להפקיד את התכנית ואומר כי "מדובר בתכנית שתוסיף אלפי יחידות דיור חדשות למזכרת בתיה בשכונה חדשה עם נוף פתוח, בתמהיל דיור מגוון הכולל גם דיור מוגן ודירות קטנות שיתרמו ליצירת שכונה מגוונת באיכות חיים גבוהה. התכנון לקח בחשבון היבטי תשתית חשובים ומציע את כלל הפתרונות לתושבים כגון מוסדות חינוך וציבור, תעסוקה ומסחר גינות ושטחים פתוחים בתוך השכונה".