מרחב חיפה

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז פומבי מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 81 יח"ד ב-14 מגרשים לבניה עצמית לבני המקום מחוסרי דיור בדאלית אל כרמל - מספר מכרז: חי/325/2022

המכרז הוא חלק מתכנית עד/1154/א 'שכונת חיילים משוחררים' שנפרשת על שטח של כ-59 דונם וכוללת 186 יח"ד בבתים מדורגים מתוכם- 58 יח"ד בטיפוס A, 35 יח"ד בטיפוס B ו- 93 יח"ד בטיפוס C. השכונה שוכנת דרומית לכביש המוחרקה, במערב גובלת בחלק הבנוי של השכונה וביה"ס, ממזרח שטח חקלאי ומדרום שטח חקלאי קרוב/צופה על פארק הכרמל. התוכנית עוסקת בתכנון מחדש של השכונה כולל התאמת צפיפות המגורים, התאמת גדלי מגרשים לטיפוסי המבנים ושינוי מיקום השטחים המיועדים לצרכי ציבור, תוך יצירת מוקד אפקטיבי במרחקי הליכה מתאימים מכל מגרש והוספת יעוד למסחר (כגון קיוסק-מסעדה) בתוך השכונה.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 05/12/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220325

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ומועצה מקומת שלומי מפרסמים מכרז מקוון להרשמה והגרלה לבני המקום מחוסרי דיור, 42 מגרשים לבנייה עצמית (סה"כ 98 יח"ד) בישוב שלומי - מספר מכרז: חי/301/2022

המכרז הוא חלק מתכנית 255-0628107, שכונת יערית בשלומי, שנפרשת על כ-948 דונם ובה כ-1176 יח"ד. התוכנית כוללת מגורים לצד שטחי תיירות (כ-150 חדרי מלון), מסחר (כ-5,200 מ"ר), תעסוקה (כ-6,000 מ"ר) ושטחים ציבוריים פתוחים ובנויים בהיקפים נרחבים (כ-30,600 מ"ר).

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 13/02/2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220301

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 42 מגרשים (141 יח"ד) לבניה עצמית בשלומי - מספר מכרז: חי/299/2022

המכרז הוא חלק מתכנית 255-0628107, שכונת יערית בשלומי, שנפרשת על כ-948 דונם ובה כ-1176 יח"ד. התוכנית כוללת מגורים לצד שטחי תיירות (כ-150 חדרי מלון), מסחר (כ-5,200 מ"ר), תעסוקה (כ-6,000 מ"ר) ושטחים ציבוריים פתוחים ובנויים בהיקפים נרחבים (כ-30,600 מ"ר).

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 05/12/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220299

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 435 יח"ד ב- 145 מגרשים לבניה עצמית לבני המקום מחוסרי דיור בשכונת אל חווארנה, כפר קרע - מספר מכרז: חי/328/2022

המכרז הוא חלק מתכנית מ/312/ענ/844 הנפרשת על כ- 248 דונם והממוקמת בצפון כפר קרע, סמוך לנחל ברקן. התוכנית עוסקת בשכונת מגורים בצפיפות בינונית וגבוהה וכוללת מגורים (כ-649 יח"ד), שטחי ציבור, דרכים, מסחר, מתקנים הנדסיים, התווית מערכת דרכים, חניות ושבילים להולכי רגל, תוך השתלבות במערכות הדרכים הקיימות בישוב.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 13/02/2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220328

מרחב ירושלים

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 57 יח"ד במתחם אחד בבניה רוויה בשכונות בית הכרם, ירושלים -  מספר מכרז: ים/323/2022

המכרז הוא חלק מתכנית מק/2005/6ה שנפרשת על שטח של כ-463 דונם בשכונת גבעת בית הכרם בירושלים מדרום מזרח לשדרות הרצל וכוללת מגורים בהיקף של כ-1,738 יח"ד לצד מוסדות ציבור (כ-75 דונם), מסחר ומשרדים (כ-18 דונם) ושטחים פתוחים (כ-41 דונם).

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 21/11/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220323

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז להתקשרות בחוזה הרשאה להפעלת מחצבת חול 'קדמה מזרח' מספר מכרז: ים/80/2022

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי להתקשרות בחוזה הרשאה להפעלת מחצבת חול 'קדמה מזרח' בתא שטח 1, מזרחית לכפר הנוער קדמה, לתקופה של 20 שנה לכל היותר

המכרז הוא חלק מתכנית 632-0536664 שנפרשת על שטח של כ-3,925 דונם, שוכנת ממזרח לכפר הנוער קדמה בתחום השיפוט של המועצה האזורית יואב.

תקופת ההרשאה תהיה 20 שנה לכל היותר – כמפורט במסמכי המכרז.

רשאים להגיש הצאה למכרז רק מי שישתתפו בסיור המציעים שיתקיים ביום ג' 20/09/2022.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 28/11/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220080

מרחב מרכז

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 88 יח"ד ב- 2 מתחמים בבנייה רוויה ומסחר באתר A, ראש העין - מספר מכרז: מר/329/2022

המכרז הוא חלק מתכנית 418-0332536 הנקראת "מרכז מתחם A" ונפרשת על כ- 42 דונם. התכנית כוללת מתחם מגורים משולב תעסוקה, מסחר ומוסדות ציבור וממוקמת בלב שכונה A החדשה בראש העין לאורך רחוב שבזי. מטרת התוכנית פתיחת ציר מבט למגדל צדק, שיפור קו הרקיע ומתן אפשרות למימוש מבנה ציבורי משמעותי במתחם (כגון עירייה).

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 26/12/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220329