אף על פי שלרוב לידה היא אירוע משמח שמחכים לקראתו רבות, לעיתים לידה עלולה להסתיים עם נזקים לוולד או ליולדת, או לשניהם. למרות שהיינו מצפים שיהיו פרמטרים ברורים לגבי ההגדרה לרשלנות רפואית בעת לידה, החוק לא מפרט זאת.

כלים
תינוק לאחר לידה
תינוק לאחר לידה

 

במקום זאת, ההסדר החוקי הרלוונטי, פקודת הנזיקין, קובעת שניתן יהיה לתבוע בגין רשלנות רפואית בלידה בגין אי נקיטת אמצעי זהירות סבירים דיים או רמת מיומנות סבירה. אין מדובר בפרמטרים ברורים ולכן ייתכן שתוכלו לקבל פיצויים לפי הנסיבות שלכם.

על הצוות הרפואי שאחראי על הלידה וההכנות לקראתה קמה חובת זהירות כלפי הולד וכלפי היולדת. הכוונה לכך היא שהטיפול צריך לעמוד בסטנדרט זהירות של סבירות. סטנדרט סבירות זה כולל בתוכו את מתן כל המידע הנחוץ ליולדת לגבי אפשרויות הטיפול שקיימות עבורה ועבור העובר שלה.

אם חובת הזהירות תופר כלפי היולדת וייגרם כתוצאה מכך נזק ליולדת או לעובר ניתן יהיה לתבוע פיצויים.

אילו מקרים יוכלו להיחשב כרשלנות רפואית בלידה?

השארה של שארית תוכן ההריון או השארה של השליה ברחם, או אי ביצוע מעקב נאות אחר הוצאת שליה בשלמותה. הנזק האפשרי שעלול להיווצר כתוצאה מהשארת שליה ברחם עלול לגרום לצלקות, זיהום ופגיעות נוספות במבנה הרחם ובפריון העתידי של היולדת. ביצוע הפלה שגויה מצד הצוות הרפואי כמו חירור של דופן הרחם או פגיעה בו עלול לגרום לנזק לרחם וכן סיכון חיי היולדת. קביעה כי היה צורך לבצע לידה ואגינלית מקום שהיה צריך לבצע לידה קיסרית. נזק זה רלוונטי במקרים שבהם הצוות הרפואי הסתמך על מצג העובר, הגודל שלו או נתונים נוספים רלוונטים ששגו לגביהם. ביצוע מהלך לידה שגוי שגרם לנזקים ליולדת או לעובר. למשל, ביצוע לידת ואקום או חילוץ רשלני של העובר.

כמה כסף ניתן לקבל בעקבות תביעת רשלנות רפואית בלידה?

הפקטור העיקרי שיקבע מה הוא היקף הפיצוי בתביעת רשלנות רפואית בלידה הוא מידת הנזק שנוצר ליולדת או לעובר שלה. בשל העובדה שנזקים בעקבות לידה עלולים להיות רציניים וחמורים, גובה הפיצוי שנפסק בדרך כלל בתביעות מהסוג הזה הוא גבוה מאוד.

למשל, נזק לוולד במוחו בגין חילוץ מאוחר והופעת שיתוק מוחין עקב כך, שנגרם בשל טכניקת לידה שגויה יכול להוביל להיקף פיצוי בסכומים של מליוני שקלים. גם פגיעה בפוריות האישה או ברחם שלה, או פגיעה בסוגרים כתוצאה מטכניקה שגויה של יילוד, אובדן רחם, מקרי פטירה של היולדת או הוולד, כל אלו עשויים להקים עילת תביעה שתגרור פיצויים נכבדים.

האם יש התיישנות בגין רשלנות בלידה?

התשובה היא שכן. ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה לוולד עד שבע שנים לאחר שמלאו לו 18 שנים. לעומת זאת, על נזק שנגרם ליולדת ניתן לתבוע עד שבע שנים מיום הלידה. למדריך רשלנות רפואית בלידה לחצו.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS