רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות מפרסמים את חוברת המכרז למלונאות, בו ישווקו 5 מתחמים למלונאות ונופש ברובע השדה באילת להקמת 721 יחידות אכסון מלונאי

הדמיה רובע השדה אילת (קרדיט: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים)
הדמיה רובע השדה אילת (קרדיט: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים)

יעקב קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל : "שיווק המתחמים צפוי לחזק את אילת, להרחיב את ההיצע ולענות על הדרישה ההולכת וגדלה לחדרי נופש ותיירות בעיר בהתאם לקצב הגידול באוכלוסייה ולתיירות הנכנסת. מעבר לשטחי תיירות, מלונאות ונופש המתחמים כוללים גם מסחר ותעשייה, מגורים, טיילת, מדרחוב, ותחנת אילת, וכל זאת לצד שטחים פתוחים רחבי ידיים ודרכים וחניה מוסדרות."

פורסמה חוברת המכרז להקמת 5 מתחמי מלונאות בהם יבנו 721 יחידות אכסון מלונאי. במסגרת המכרז תוגבל זכייה של עד 2 מתחמים לחברה אחת וכמו כן לחברות קשורות. במסגרת המכרז ישווקו, כאמור, 5 מתחמים בשטחים החל מ-2,261 מ"ר לבנייה של כ-79 יחידות אכסון מלונאי ועד ל-8,073 מ"ר לבנייה של כ-283 יחידות אכסון מלונאי. סה"כ בכלל המתחמים יבנו 721 יחידות אכסון מלונאי. מרגע שפורסמה חוברת המכרז יזמים, חברות ופרטיים מוזמנים לעיין בחוברת ועפ"י ההנחיות המפורסמות בחוברת להגיש הצעות למתחמים השונים במכרז.

פרטי המתחמים המשווקים במסגרת המכרז ל-5 מתחמים ברובע השדה:

eilat b4667

המכרז להקמת 5 מתחמים ברובע השדה הינו חלק מתוכניות 602-0514125, 109/101/02/2 ('פינוי מתחם שדה התעופה אילת'). התוכניות מתפרסות על שטח כולל של כ-1,046.87 דונם במתחם שדה התעופה שהתפנה באילת ומטרתן עדכון שימושי הקרקע כך שיתאימו לתוכניות החדשות במקום, ריכוז המגורים במרכז המתחם ברצף למגורים המתוכננים בבריכות המלח ממזרח, סביב שדרה מרכזית ופריסת יעודי מלונאות בחלק הדרומי, ברצף למתחם המלונות ממזרח והתאמת התכנון לאקלים המקומי היחודי. עוד בתוכניות אלה, הקמת מתחם מלונאות, נופש ואטרקציות תיירותיות משולבים במסחר ומגורים וחיזוק הקשר בין המרכז העירוני של העיר והטיילת בחוף הצפוני.

עוד כוללת התוכנית ניצול המבנה הטופוגרפי הטבעי של האתר ומתן עדיפות למלונות במיקום המאפשר מבט לנוף ים סוף ולהרי אדום, יצירת מדרחוב תיירותי-מסחרי שוקק חיים לאורך הציר המרכזי בתוך המתחם וקישורו למרכז העירוני של אילת, יצירת חזית מלונות רצופה לאורך הצד המזרחי של דרך הכניסה הראשית לעיר, יצירת רצף גופי מים, לכל אורך המתחם, כמוטיב עיצובי מרכזי ומוקד משיכה יחודי של המתחם ושילוב תוואי מסילת הרכבת ותחנת אילת בתוכנית.

לא תתקבלנה הצעות למכרז מתחת למחיר המינימום. המכרז הינו למומלצי משרד התיירות בלבד.

את הבקשות לקבלת המלצה ממשרד התיירות יש להגיש בהתאם לתנאים אשר יפורטו בחוברת המכרז אל מר אבישי בר-אושר, מנהל אגף כלכלה השקעות ותקציב במשרד התיירות, רח' בנק ישראל 5, ירושלים. טל' 02-6664385/90 במועד שיפורסם בחוברת המכרז. המלצת משרד התיירות תינתן עד למועד שיפורסם בחוברת המכרז, יש לצרף המלצה זו להצעה שתוגש למכרז. הצעה שתוגש ללא המלצת משרד התיירות תיפסל.

במסגרת המכרזים ישווקו 5 מתחמים המיועדים למלונאות ומסחר. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה פיתוח ל-4 שנים שבעקבותיו ייחתם חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה חכירה בגין השטחים שפרטיהם יפורסמו בחוברת המכרז. המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לפיתוח המתחמים ולבניית 721 יחידות אכסון מלונאי.

המועד האחרון להגשת הצעות (הן הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת והן בתיבת המכרז במשרדי מרחב עסקי דרום) למכרז ל-5 מתחמים ברובע השדה אילת - בתאריך 29/08/2022 עד השעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210447

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS