רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז פומבי מס' בש/2021/ 198 לרכישת זכויות חכירה לבנייה של כ-118 יח"ד ב-3 מתחמים בשכונת האופק השוכנת בחלק הדרומי של ירוחם. מדובר במכרז לבניית יחידות דיור ביעוד מגורים ב' בבנייה רוויה

המכרז הוא חלק מתכנית 127/03/26 שכונה דרומית ירוחם שעיקרה תכנון שכונת מגורים הכוללת כ-1,018 יח"ד, מתוכן כ-322 בתים צמודי קרקע על שטח של כ-64,000 מ"ר, 588 יחידות דיור בבנייה רוויה על שטח של כ-95,000 מ"ר, מתוכן כ-200 דירות קטנות בשטח של עד 100 מ"ר לדירה ועוד 108 יחידות דיור "מגורים מיוחד".

שטח התוכנית הוא כ-732 דונם בחלקה הדרומי של ירוחם ובצמוד לנחל שועלים, מתוכם כ-12,000 מ"ר יוקצו לדיור מיוחד ודירות קטנות, כ- 5,600 מ"ר יוקצו לטובת מוסדות ומבני ציבור, וכ-1,200 למסחר. עוד כוללת התוכנית, דרכים, שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושטחים ציבוריים פתוחים. השכונה מתאפיינת בבנייה איכותית במגרשים של בנה ביתך לצד בנייה מדורגת של עד 4 קומות לכיוון השטח הציבורי הפתוח החוצה את השכונה. יחודה של השכונה בצמידותה לנחל שועלים ובכך שערוץ הנחל העובר לאורך צירה המרכזי של השכונה ויוצר פארק מרכזי וירוק הכולל שבילי הולכי רגל ורוכבי אופניים בדגש על הצללה וצמחיה היוצרת צל.

מכרז זה יתרום לפיתוח היישוב וימשוך אל היישוב אוכלוסייה צעירה ומשפחות צעירות של בני המקום והסביבה המחפשים להקים את ביתם בירוחם בשכונה עם פארק ואיכות חיים.

שיווק המתחם מיועד ליזמים וקבלנים ב"מסלול רגיל" לכל המרבה במחיר. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל, את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה בנייה, לבניית 118 יחידות דיור למגורים בבנייה רוויה בשלושה מתחמים. המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". המועד האחרון להגשת הצעות הוא 13/09/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.