ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על שלושה זוכים במכרז לרכישת זכויות חכירה בקרקע לבניית 129 יח"ד ב – 3 מתחמים בבניה רוויה בנאות שקמה שבשדרות, מתוכן 64 יח"ד במסלול מחיר מופחת ו-65 יח"ד בשוק החופשי. (מכרז בש/457/2019)

לכל המתחמים נקבעו זוכים . מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של בין 27%-29% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על  577,978₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 677,995₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  811,352₪.

הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.