במכתב למר בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, פונים מומחים להתפתחות וחינוך בגיל הרך, מחמישה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל המכירים מקרוב את המסגרות לגיל הרך בישראל ובעולם: "אנו פונים אליך בחרדה וזעקה גדולה, אנא עכב את חזרתם של ילדי הגיל הרך אל המסגרות השונות, במיוחד מלידה עד שלוש"

בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. האם ייענה לדרישת המומחים?
בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. האם ייענה לדרישת המומחים?

 

המכתב נכתב ע"י המומחים דבורה גבעון, דינה גילבי, ד"ר יאיר זיו, קרן זיו, ד"ר דינה כהן, ד"ר נעה לאור, ד"ר אפי סטולרסקי, פרופ' אסתי עדי-יפה,  ד"ר איריס צדוק, ד"ר חנה צור, דליה רז, פרופ' אבי שגיא-שורץ וד"ר צילי שוחט, לאחר שנודע להם כי ח"כ אופיר אקוניס, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הודיע על פתיחת מעונות היום בישראל ביום 3.5.20, על פי "מודל הפעלה" עם 15 ילדים צעירים בקבוצה אחת. לטענת המומחים, מדובר במודל שהוא מסוכן לילדי ישראל מבחינת בריאותם הנפשית (וגם הבריאות הכללית שלהם ושל המטפלות).        

בפנייה לראש הממשלה נכתב: "בתחום הבריאות והרפואה, שותפו לאורך כל הדרך מומחי רפואה ובריאות הציבור מובילים, כדי לטפל במשבר הקורונה בצורה המיטבית. היה ברור לך שאי אפשר להתנהל ללא מומחים. הרי לא יעלה על הדעת שמומחי רפואה ובריאות הציבור לא ישותפו וכך היה, וכך עדיין קורה. אתה אישית נחרדת מן הסכנות של אי נקיטת אמצעים חריפים בתוך הקהילה, ולמזלנו חרדה קיומית זאת הביאה לכך שישראל ניצבת כיום במקומות שיא מבחינת אחוזי תחלואה ומוות נמוכים. זאת, מול מדינות נאורות ומפותחות רבות אחרות בהן אנו צופים, עד היום, שם ישנן תוצאות הרות אסון, בגלל האדישות והיעדר התערבות הולמת.    

לעומת זאת, כשמגיעים לעניין החזרת ילדים בגיל הרך אל המסגרות השונות, נופלות החלטות פזיזות, ואנו מבקשים לחלוק עמך את דאגותינו הרבות. בדיוק כמו שתחומי הרפואה ובריאות הציבור הנחו אותך במהלכים שונים, כדאי לזכור כי קיים תחום אקדמי-מקצועי מבוסס, אותו החתומים מטה מייצגים, שמוכר כבריאות הנפש של תינוקות ופעוטות. תחום זה עוסק בצדדים הרגשיים, חברתיים, קוגניטיביים, פיזיים, ומוחיים בהתפתחותם של ילדים מאד צעירים, הן מאוכלוסיות נורמטיביות והן מאוכלוסיות בסיכון. כשקראנו את מודל ההפעלה, על פיו מבקשים לפתוח מחדש את מעונות היום והפעוטונים בישראל, ממש עלתה בנו דאגה רבה. ברור כי שיקולים של אותם היבטים התפתחותיים שציינו, הקשורים לבריאות הנפש של תינוקות ופעוטות, אינם גורם מנחה בתכנית הפעלה זו.

לעניות דעתנו, אגף מעונות היום במשרד העבודה והרווחה זקוק לסיוע דחוף של מומחים מחוץ למשרד, כדי לספק לך ולשר את מורכבות הדיון שנחוץ כאן, ועל מנת להציע מתווים הלוקחים בחשבון את מכלול הגורמים הקושרים בין מערך מעונות היום, צרכי הילדים הכה רכים, צרכי הצוותים המטפלים-מחנכים שם, וצרכי ההורים. 

במזכר זה אנו עדיין לא מציעים פתרונות, אלא מבקשים ממך, בכל לשון של בקשה, כי קודם  תעכב את פתיחת מעונות היום על פי תכנית ההפעלה של משרד העבודה והרווחה. במקביל, אנא הזמן מומחים בכירים בתחום, מהאקדמיה והשדה, כדי לסייע בדיון המורכב שיחייב לקיחה בחשבון של מכלול שיקולים, שבראש וראשונה צריכים להבטיח את בריאותם הנפשית של הילדים השוהים במסגרות אלה.

לצערנו, מעונות-היום בישראל הם באיכות המחייבת שדרוג משמעותי, גם עוד לפני שגרת הקורונה. הנזקים של היעדר תמיכה ממשלתית ראויה בהם, לאורך שנים, כבר הועלו חדשות לבקרים. אך עתה אנו מתמקדים בשובם של ילדים כה רכים למסגרות אלה, וברור לכולנו כי תכנית ההפעלה המוצעת אינה מתאימה לצרכיהם. אנו מכירים היטב מערכות אלה ויודעים כי גם בימים כתיקונם יש בהם סיכונים התפתחותיים עבור לא מעט ילדים, קל וחומר במציאות החדשה שנכפתה עלינו.

אנו חיים בתוך עמנו ומבינים כי המשק צריך לשוב לפעילות, אך אסור שצעד זה יתבצע ללא התייחסות  לצרכים הייחודיים והפרטניים של תינוקות ופעוטות ושל המבוגרים המטפלים בהם, קרי המטפלות-מחנכות והורים.   

אנו מבקשים כי תאפשר לנו, או לנציגים מטעמנו, לקיים עמך ועם הגורמים הרלבנטיים שיח דחוף בטרם תאפשרו את פתיחת המסגרות לגיל הרך לידה-שלוש, גם המפוקחות, כ-2000 (הארגונים הגדולים), וגם אלה שעדיין אינן מפוקחות והן רבות (כנראה כ-10,000)." כתבו המומחים לראש הממשלה נתניהו.