הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל, שחגגה לאחרונה 5 שנים להווסדה, אישרה הקצאת תקציב של כ-2 מיליוני שקלים לפרויקט פיתוח טיילת בן גוריון – מצוק נחל צין ושדה בוקר לתועלת הציבור ולשימור ערכי טבע וסביבה. מדובר בפרויקט פיתוח הטיילת כולל הסדרה והנגשה של כ-1,200 מ' שבילים ו-5 פינות מנוחה ותצפית בהן יהיו גם תכני הסברה מגוונים.

כלים
נחל צין שדה בוקר
נחל צין שדה בוקר

 הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אישרה תקציב לפרויקט טיילת בן גוריון – מצוק נחל צין שדה בוקר שבמועצה האזורית רמת נגב, במסגרתו יוקצו כ-2 מליוני שקלים לצורך פיתוח הטיילת כולל הסדרה והנגשה של כ-1,200 מ' שבילים ו-5 פינות מנוחה ותצפית בהן יהיו גם תכני הסברה מגוונים.

במסגרת הפרויקט המקודם ע"י המועצה האזורית רמת נגב ורשות ניקוז ים המלח, ובמימון משותף יחד עם רשות מקרקעי ישראל, כ- 2 מיליון ש"ח יוקצו, כאמור, מטעם הקרן לשמירה על שטחים פתוחים לטובת פיתוח מקטע ראשון של הטיילת באורך של כ-1,200 מ' כולל 5 תצפיות ופינות מנוחה הסברתיות, מדובר בטיילת נופית נגישה, כולל יצירת אזור חיץ בין מדרשת בן גוריון ושטחי מצוק נחל צין ויצירת שביל מעגלי ונגיש העובר דרך רחבת הקבר של צריף בן גוריון, לכך תתווסף יצירת מערך תוכן והסברה שאינם קיימים כיום.

בהמשך מתוכנן ביצוע הסדרות עפר ואיטום קרקעית ה"ואדיון" לסילוק מי גשמים מהמצוק, והאטת התחתרות ושחיקה של מצוק הנחל. שיפועים סופיים לצורך ביצוע מקטע נוסף של טיילת המצוק, אלמנט נופי דמוי ואדי מדברי; פיתוח מקטע שני של הטיילת באורך 2,100 מ' וביצוע גשר תלוי, יצירת קישוריות ל"שביל בן גוריון" וחיבור צריף בן גוריון לרחבת הקבר, כולל יצירת מערך תוכן והסברה מלא. מבחינה אקולוגית, הקמת הטיילת תנתב את המטיילים לשביל מסודר הגובל בשמורת טבע וגן לאומי העשויה לצמצם את ההפרעה לחיות בר המתקיימות באזור המצוק. בנוסף, יוסדרו שיפועים ויואט קצב התחתרות המצוק.

נחל צין שדה בוקר 2 89ef0

בשיקוליה להקצאת הכספים, הנהלת הקרן בחנה בין היתר את תרומתו ונגישותו של הפרויקט לתועלת הציבור והקהילה, שימור ושיקום מע' אקולוגית ומגוון ביולוגי, תרומת הפרויקט לשמירה, טיפוח ושיקום של שטחים פתוחים ונופי מורשת ותרבות, נגישות והנגשה לציבור, שיקום שטחים ומוקדים פגועים, ישימות הפרויקט בעלויות מקרקעין, סטטוטוריקה ותמיכת הרשויות המקומיות ושיתוף פעולה מערכתי.

עדיאל שמרון: מנהל רשות מקרקעי ישראל ויו"ר הקרן לשמירה על שטחים פתוחים: "בצד פעילות רשות מקרקעי ישראל להקצות קרקעות לצורכי המשק למגורים תעסוקה תיירות וצורכי ציבור רואה הרשות חשיבות בפיתוח ובשמירה על הריאות הירוקות ומקצה מדי שנה אחוז אחד מהכנסותיה לפרויקטים סביבתיים ירוקים שנמצאו מתאימים  ומסייעת בהנגשתם לציבור הרחב"

מדובר בפרויקט סביבתי הממוקם באזור מצוקי בקעת נחל צין ורמת דבשון שליד שדה בוקר. במסגרת הפרויקט, תוקם ותוסדר טיילת תיירותית ויוקמו פינות מנוחה ותצפית אשר יכללו גם תכני הסברה מגוונים לציבור המטיילים והמבקרים במקום. הפרויקט יבוצע תוך התחשבות ושמירה על מארג הטבע, החי והערך הנופי היחודיים שבמקום.

"לצד פעילות רשות מקרקעי ישראל המקדמת פרויקטים למגורים ותעשייה, אנו רואים הן ברשות והן בקרן לשמירה על שטחים פתוחים חשיבות לאומית בהשקעה, בשימור ובפיתוח השטחים הירוקים, השטחים הפתוחים, ריאות ירוקות ואזורי הנופש והטיולים - בכל רחבי הארץ. וזאת לטובת שימור ערכי טבע ונוף, לטובת הסביבה החי והצומח, לטובת הרווחה, הפנאי ובריאות התושבים וכמובן לטובת הדורות הבאים", סיכם שמרון.

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל, פועלת מכוח חוק לשמירה על השטחים הירוקים במדינה. הקרן פועלת אל מול משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים, חברות ממשלתיות וגופים נוספים לתמיכה בפרויקטים בשטחים הפתוחים ולשימורם. במסגרת פעילותה הקרן מקצה מידי שנה, עשרות מיליוני שקלים לסיוע במימון פרויקטים העוסקים בשמירה, פיתוח סביבתי וטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים.