הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים,  אישרה תקציב לפרויקט אגם נחל בוהו שבנתיבות בנגב המערבי, במסגרתו יוקצו כ-2.7 מליוני שקלים לצורך הסדרת שבילי הליכה ואופניים ברחבי הפארק, לאורך נחל בוהו ומסביב לאגם והקמת רצועה אקולוגית בחלק הדרומי של האגם.

כלים
נחל בוהו, נתיבות
נחל בוהו, נתיבות

מדובר בפרויקט סביבתי הממוקם באזור נתיבות בנגב המערבי באזור עוטף עזה. במסגרת הפרויקט, יוסדרו שבילי הליכה ואופניים ותוקם רצועה אקולוגית בחלק מהאגם. הפרויקט יבוצע תוך התחשבות ושמירה על מארג הטבע, החי והערך הנופי הייחודיים שבמקום.

במסגרת הפרויקט המקודם ע"י העיר נתיבות ובמימון משותף יחד עם רשות מקרקעי ישראל, כ- _2.7_מיליון ש"ח יוקצו, כאמור, מטעם הקרן לשמירה על שטחים פתוחים לטובת הסדרת שבילי הליכה ושבילי אופניים לאורך הנחל ומסביב לאגם האקולוגי. בנוסף מתוכננת בניית רצועה אקולוגית רטובה לשימור מי נגר בחלקו הדרומי של האגם. העבודות במסגרת הפרויקט יכללו עבודות הכנה ועבודות עפר, שבילים, רחבות ומדרגות, ריהוט והצללה, שיקום צמחי, חשמל ותאורה ועוד.מבחינה אקולוגית, עקרונות השיקום והשחזור מבוססים על פעולות השבה של ערכי טבע ונוף שהופרו.

בשיקוליה להקצאת הכספים, הנהלת הקרן בחנה בין היתר את תרומתו ונגישותו של הפרויקט לתועלת הציבור והקהילה, שימור ושיקום מע' אקולוגית ומגוון ביולוגי, תרומת הפרויקט לשמירה, טיפוח ושיקום של שטחים פתוחים ונופי מורשת ותרבות, נגישות והנגשה לציבור, שיקום שטחים ומוקדים פגועים, ישימות הפרויקט ושיתוף פעולה מערכתי.

עדיאל שמרון - מנהל רשות מקרקעי ישראל ויו"ר הקרן לשמירה על שטחים פתוחים אומר: רשות מקרקעי ישראל, המקדמת פרויקטים למגורים למסחר לתיירות ולתעסוקה, כמו גם  הקצאת קרקעות לצורכי ציבור, רואה  חשיבות לאומית בהשקעה  ובשימור ערכי טבע ונוף,  בטיפוח  ובפיתוח השטחים הפתוחים, נחלים, שבילים, טיילות באזורי הנופש והטיולים. כל אלו הם הריאות הירוקות- החשובות לאיכות החיים בישראל,  ומשמרים את הסביבה לטובת הדורות הבאים"

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל, פועלת מכוח חוק לשמירה על השטחים הירוקים במדינה. הקרן פועלת אל מול משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים, חברות ממשלתיות וגופים נוספים לתמיכה בפרויקטים בשטחים הפתוחים ולשימורם. במסגרת פעילותה הקרן מקצה מידי שנה, עשרות מיליוני שקלים לסיוע במימון פרויקטים העוסקים בשמירה, פיתוח סביבתי וטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים.