קבינט הדיור אישר  ב- 12/08/2018 קידום במסלול ותמ"ל תכנית של רשות מקרקעי ישראל בישוב החרדי רכסים. התכנית כוללת כ- 3,000 יח"ד והיא צפויה לתת מענה לישוב החרדי רכסים ולהתפתחותו בשנים הקרובות. בנוסף, מתוכנן אזור תעסוקה במסגרת התכנית באופן שיחזק את איתנות הישוב ואת כלכליותו, תוך שיתוף פעולה עם מועצה אזורית זבולון.

הדמייה - רכסים
הדמייה - רכסים

 

התכנית מקודמת ע"י רשות מקרקעי ישראל באמצעות אדר' עמוס ברנדייס. מטרות התכנית הן חיזוק רכסים כמרכז עירוני חרדי חשוב, תכנון אזור תעסוקה התומך בבסיס הכלכלי של הישוב ומציע תעסוקה לתושביו ולסביבה, היצע מגורים מגוון המאפשר התפתחות ארוכת טווח של הישוב ואיכות מגורים וסביבה גבוהה לרבות שיקום קטע מנחל ציפורי.

התכנית קודמה בשיתוף פעולה מלא עם ראשי הרשויות במקום. התכנית פרוסה בצפון הישוב והיא מהווה המשך לתכנית המקודמת בותמל כבר היום בישוב. קידום ואישור התכנית במסלול זה, יביא להגדלת מלאי יחידות הדיור בישוב ולחיזוק המערך הכלכלי והתעסוקתי בו, לאור הצביון הקיים בו והצרכים הייחודיים של האוכלוסייה. התכנית צפויה לתת מענה מלא לצרכים אילו ובנוסף לכך להסדיר את הכניסה התחבורתית לישוב.