מליאת המועצה האזורית זבולון, אישרה השבוע פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2018. ראש המועצה דב ישורון פירט את סעיפי התקציב וסקר את הפרויקטים שבוצעו ע"י המועצה במהלך השנה ואת הפרויקטים המתוכננים בשנה הקרובה

כלים
מועצה אזורית זבולון- גזבר המועצה, ספי בארי. צילום-רון כהן
מועצה אזורית זבולון- גזבר המועצה, ספי בארי. צילום-רון כהן

 

תקציב משודרג. עלייה בשיעור של כ-4 מיליון ₪ בתקציב המועצה האזורית זבולון לשנת 2018 לעומת הביצוע בשנת 2017 (ועלייה של 13.5 מיליון לעומת תקציב 2017). כך עולה מאישור תקציב המועצה האזורית זבולון לשנת 2018 שיסתכם בכ-  148,770,000 ₪.

ראש המועצה האזורית זבולון דב ישורון, סקר בתחילת הישיבה את תנופת הפיתוח שבה מצויה המועצה בשנה האחרונה, שכללה את שדרוג מערך הכבישים, חידוש ושיקום התשתיות, הקמת, שדרוג והרחבת מבנים המשרתים את הציבור ובראשם מרכז דורות החדש המאפשר לגמלאי וותיקי יישובי המועצה, ליהנות ממרכז משודרג ומחודש הכולל חדרי פעילות, חדר מחשבים, שלושה חדרי הרצאות, אולם ספורט, חדר יצירה, ספריה, אזור ישיבה/מפגש חברתי ואודיטוריום.

ראש המועצה האזורית זבולון דב ישורון, אמר לאחר אישור התקציב השנתי לשנת 2018,   כי, "המועצה תוכל עפ"י התקציב שאושר להמשיך ולשמר את רמת השירותים הניתנים לתושבים והסיוע ליישובי המועצה. כמו כן, התקציב יאפשר את המשך תנופת הפיתוח בכל יישובי המועצה".  דב ישורון, הוסיף ואמר,  "גם השנה ליבת התקציב השוטף של המועצה לשנת 2018 תהיה מחלקת החינוך, שלה יוקצו מעל ל- 59 מיליון ₪".

גזבר המועצה האזורית זבולון ספי בארי, פירט בפני חברי מליאת המועצה את 31 מיליון ₪  (ברוטו) מגביית מיסי ארנונה  וכ- 42 מיליון ₪ מהכנסות עצמיות.