מחלקת ההנדסה במועצה האזורית זבולון במימון משרד הדתות, המועצה והועד המקומי, החלה בימים אלה בעבודות ההקמה של בית הכנסת ביישוב נופית. העבודות צפויות להימשך כ-12 חודשים והיקף ההשקעה הכספית בהקמתו נאמד בכ-1.3 מיליון ₪

כלים
מתחם עבודות בית כנסת בנופית
מתחם עבודות בית כנסת בנופית

 

לאור העלייה הגוברת במספר התושבים המבקשים להתפלל בבית הכנסת בנופית הממוקם במבנה יביל והעובדה שבשבתות וחגים בית הכנסת צר מלהכיל את המתפללים הרבים ולאחר היערכות ותכנון קפדניים, מתבצעות בימים אלה עבודות ההקמה של בית הכנסת החדש ביישוב.

מנהל הפרויקטים של המועצה האזורית זבולון מתן ורקר, מרחיב ומעדכן על כך, שבמקביל להקמת בית הכנסת החדש בנופית,, מובילה מחלקת ההנדסה של המועצה האזורית זבולון פרויקטים רבים נוספים ובהם: הקמת גן הילדים בכפר ביאליק, הרחבת מועדון הנוער בכפר איבטין, עבודות סלילה ופיתוח של כביש 3 באיבטין, עבודות פיתוח וסלילה באזור התעשייה בכפר חסידים והקמת מט"ש (מתקן טיפול בשפכים). בנוסף, פרויקטים רבים מצויים בשלבי תכנון ומכרז ובהם: הקמת גן ילדים ביגור, הרחבת אולם תרבות יד למגינים והרחבת המועדון בכפר חוואל'ד.

יצוין כי, מחלקת ההנדסה של המועצה האזורית זבולון הינה הגוף המתכנן, מבצע ומפקח על פרויקטים בבנייה ציבורית, תשתיות ופיתוח שטחי ציבור.