מפקחי רשות מקרקעי ישראל, בליווי שוטרי משטרת ישראל מיחידת מתפ"א ומתחנת מגדל העמק, בהיתר מיוחד מקק"ל ובליווי ציוד מכני והנדסי, פינו כרם זיתים של בני משפחת ג'ואמיס תושבי בית זרזיר, שפלש אל מגרשים המיועדים לשיווק למגורים עבור בני המקום מחוסרי דיור, חיילים משוחררים, משרתי כוחות הביטחון וכדומה. העצים הוסרו באמצעים חקלאיים ובהנחיית פקיד היערות

כלים

במסגרת פעילות אכיפה של רשות מקרקעי ישראל במועצה המקומית בית זרזיר שבעמק יזרעאל, פינו מפקחי הרשות כרם זיתים ותיק מהקרקע הציבורית, שתפס מגרשים המיועדים למגורים, בשטח של כ-9 דונם בשכונת ג'ואמיס. בעלי הכרם, תושבי בית זרזיר נמנעו במשך תקופה ארוכה מלפנות את הקרקע למרות פסק דין של בית המשפט שקבע כי עליהם להשיבה לידי המדינה.

במסגרת ההליך המשפטי שניהלה המשפחה מול המדינה בעקבות הליך הוצאה לפועל, בני המשפחה ביקשו לעכב את ביצוע הפינוי ולאפשר להם למסוק את הזיתים, בית המשפט נעתר לבקשתם אך קבע להם ערבות בנקאית וכי לאחר המסיק עליהם לפנות את הקרקע. לאחר המסיק המשפחה פנתה לבית המשפט ותבעה בעלות על הקרקע, אך בית המשפט פסק כנגדם שכן יעוד הקרקע הוא למגורים ולא לחקלאות.למרות פסק הדין ולאחר שבני המשפחה הודיעו למשטרת מגדל העמק כי הם יפנו בעצמם את העצים מהקרקע, בני המשפחה נמנעו מלפנותם והמשיכו לעבד את הכרם ולמסוק זיתים. מאחר ועצי הזית נותרו במקום ומנעו את שיווק הקרקע במסגרת מכרז למגורים עבור בני המקום, משרתי כוחות הביטחון אשר מעוניינים להקים את ביתם במקום, הגיעו המפקחים בליווי שוטרים מיחידת מתפ"א ומתחנת מגדל העמק ועם ציוד מכני והנדסי, תפסו חזקה בקרקע ופינו את העצים מהמקום באמצעים חקלאיים. יש לציין, כי העצים נעקרו לפי החלטת פקיד היערות, שהוא הגורם המקצועי המחליט לפי תנאי השטח האם עצים נעקרים או מועתקים.

השטח נוקה והושב לקדמותו ושילוט המתריע מפני פלישות הוצב במקום. הקרקע צפויה לצאת לשיווק למגורים עבור בני המקום מחוסרי דיור, חיילים משוחררים, משרתי כוחות הביטחון ומי שמעוניינים להקים את ביתם במקום.

"הפולשים תפסו תקופה ארוכה את המגרשים המיועדים לשיווק למגורים עבור כל תושבי בית זרזיר - צעירים בני המקום, חיילים משוחררים ועוד, הפעילות הפעם התאפיינה בפינוי השטח ממטע הזיתים בכדי לאפשר את שיווק הקרקע למי שפועלים עפ"י החוק ומעוניינים להקים את ביתם במקום. המפקחים השיבו למאגר הקרקעות הציבורי את המגרשים שיתנו מענה ומגורים לצעירים ומשפחות רבות בשכונת ג'ואמיס שלמרות הביקוש למגורים בה, כבר שנים לא שווקו בה מגרשים למגורים". אומר ערן ליבנה, מנהל מרחב השמירה צפון ברשות מקרקעי ישראל.