במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב, נהרסו ופונו 33 מבנים ב-30 ניסיונות פלישה לאדמות מדינה ברחבי הנגב. הישג נרשם לאכיפה כאשר ב-18 מהפלישות, נמצא כי הפולשים ביצעו פינוי של הקרקע בעצמם בכדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות ע"י הרשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

כלים
מבצע אכיפה בנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
מבצע אכיפה בנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואים, תוך הפרת פסיקה מפורשת של בית המשפט. בפזורת הישוב אום בטין אוהל שהוקם על האדמות הציבוריות ללא היתר, פורק ופונה ע"י הפולשים עצמם.

במסגרת ביצוע צווים לפינוי הקרקע של הרשות והסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה בפזורת הישוב אבו תלול קונסטרוקציה, בפזורת הישוב אבו קרינאת, גדר מטע ושני פחונים, באיזור רמת בקע גדר ופחון וליד רמת בקע צפון, גדר מטע ופחון, שהוקמו ללא היתר על האדמות הציבוריות.

כאשר הגיעו המפקחים לטפל ב-12 צווים נוספים, בהם בפזורת הישוב אבו קרינאת 3 פחונים ו-2 מבנים קלים ובשלוש פלישות אחרות באחת גדר ומכלאה, בשניה גדר, מטע ופחון, ובשלישית מכלאה וסככה, בישוב חורה מבנה בלוקים, בפזורת נבטים 2 מכלאות ובפלישה נוספת מכלאה, בפזורת הישוב תל שבע, גדר, סככה, מכלאה ומטע, גדר בישוב לקיה, גדר וסככה בפזורת רמת בקע, בישוב רהט 2 מבני פח, מבנה עץ וגדר ובפזורת רמת בקע מטע ומבנה פחון, הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את הפלישות, פירקו בעצמם את שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטחים והשיבו לרשות המפקחים את הקרקעות הציבוריות.

במסגרת צווי הריסה מינהליים לפינוי הקרקע של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, הרסו המפקחים בפזורת נאות חובב מבנה פחון ובפלישה אחרת ריצפת בטון, בסמוך לכביש 25 גדר וסככה, בישוב מכחול, מבנה בלוקים, בפזורת הישוב אבו תלול, גדר ופחון ובפזורת הישוב לקיה, מכלאה ומבנה פחון. ב-5 מקרים נוספים של צווי הריסה של הוועדה המחוזית ברחבי הנגב, במסגרתם הוקמו 2 מבנים, 2 רצפות בטון ומכלאה אחת, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסות עצמיות והשיבו את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה.

במקביל, במתחם אבו עדרה צמוד לשגב שלום שבו היו 23 מבנים, הפולשים הגיעו להסדרה עם רשות הבדואים במסגרתה הם פינו את כל הציוד והרסו חלק מהמבנים ואילו כוחות האכיפה השלימו את ההריסה. בכל המקרים המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

"גם במבצע הנוכחי נמשכת המגמה בה מרבית הפולשים העדיפו לבצע פינוי עצמי, וזאת בעקבות מדיניות האכיפה המחמירה בה נוקטים ברשות כנגד פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים ולא מפנים את הקרקע בעצמם - הם חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ימשיכו לשמור על האדמות הציבוריות מפני מסיגי גבול שמשתלטים עליהן בכוח, על חשבון הציבור", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS