מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ופונו 25 נסיונות פלישה שונים. במסגרת המבצע פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים חדשים שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט. 8 מתוך הפלישות פונו על ידי הפולשים עצמם ובשתי פלישות נוספות בוצע פינוי עצמי חלקי. במבצע פונו 21 מבנים, 4 גדרות, 4 מטעים, 3 סוללות עפר, 2 מכלאות, אורווה אחת ושובך יונים אחד, אשר הוצבו על אדמות מדינה ללא היתר ובניגוד לחוק

כלים
מבצע אכיפה ברחבי הנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
מבצע אכיפה ברחבי הנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 21 מבנים ב-25 פינויים שונים, לאחר שהוקמו ע"י פולשים ברחבי הנגב - בניגוד לחוק וללא היתר.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואים, תוך הפרת פסיקה מפורשת של בית המשפט. בפזורת תל שבע פונה מאהל שהוקם ללא היתר על האדמות הציבוריות.

במסגרת ביצוע צווים לפינוי קרקע, המפקחים פינו והרסו באזור ביר הדאג' בשתי פלישות, באחת סוללת עפר, ובשנייה אורווה ושובך יונים. באזור אבו קרינאת, בשתי פלישות שונות, בכל אחת מהן נהרסו מטע, סוללת עפר ופחון, בפלישה שלישית סככה ובפלישה רביעית גדר, מטע, סככה, מכלאה ופחון. בפזורת מצפה רמון נהרס מבנה פח שהוקם בניגוד לחוק, בפלישה נוספת באזור ביר הדאג' במסגרתה הוקמו 2 מבנים בלתי חוקיים, הפולשים החלו להרוס בעצמם את הפלישה ואילו כוחות האכיפה השלימו את הפינוי. כאשר הגיעו המפקחים לפנות 4 פלישות נוספות, 3 מהן בביר הדאג' שכללו מטע, סוללת עפר ופחון, בפלישה אחרת גדר ושני פחונים, בשלישית גדר ופחון וכן מכלאה בפזורת ירוחם, שהוקמו ע"י מסיגי גבול הם נוכחו לראות כי הפולשים הרסו בעצמם את שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את הקרקע והשיבו אותה לידי המפקחים. המפקחים השיבו את הקרקעות לקדמותן ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות או נוספות. שני צווים נוספים לפינוי הקרקע באזור ביר הדאג' נמצאים בתהליך הסדרה ולכן ביצועם בוטל.

במסגרת ביצוע צווים מינהליים של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, המפקחים פינו והרסו קונסטרוקצית מבנה בפזורת תל שבע, בפלישה אחרת בה מסיגי הגבול הקימו גדר ומבנה בלוקים הפולשים החלו להרוס בעצמם את הפלישה והמפקחים השלימו את הפינוי. ב-3 צווים נוספים של הוועדה המחוזית ברחבי הנגב נמצא כי הפולשים הרסו בעצמם את הפלישות והשיבו את הקרקע לידי המפקחים. המפקחים השיבו את הקרקעות לקדמותן ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות.

"מפקחי רשות מקרקעי ישראל פועלים באופן שוטף ועקבי כנגד מסיגי גבול שעושים שימוש ללא היתרים, בניגוד לחוק ומבלי לשלם תמורה באדמות הציבוריות. אנו מעודדים את הפולשים לבצע פינויים עצמיים בהם הם חוסכים הן לקופה הציבורית והן לעצמם הוצאות מיותרות בגין פינויים, שכן המפקחים נוקטים מדיניות אכיפה נחושה, במסגרתה מסיגי גבול שלא נשמעים לאזהרות הרשות, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע, וגם לתלונות פליליות במשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי המדינה, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS