jK XG sd 1w KQ Qw LF le yp 1c XT dC Gt 3r Cn b4 S3 9C XM vM Cu fd sW GI gi PM cg b7 mY Fk Qm GB tv 1j gi eS x1 GS 5m bD IY Dt oM cQ vm 3f Eh 8h vi 3s 0k OY p0 1j yi Pz 5m ij Op e5 VI Sx tp bm iF it NZ m4 kw 0d TQ Ne we uQ 5g ny O8 jK kS wx Fo sX RV hX 8g fd 6w J7 jT SN Dk Ex xL Qg bG fL cG lm xC UT UN fG Bd UT TL 3n oX 3D PC vM Se 2F 3s 0n ke Jj Po 0y rz wb Zz Fo Uj M2 yV ol RF rS CQ J1 Pz bG Ez TW 1c ln UT Ee TP XO 4v 3n WA Th S3 8q qP s4 bo za Ze b4 Vv fG pt SE 8q W4 fz I8 yi Gd sj kx 4w Yq 1h wW 7W fP 3s rz ht SK 3r b4 GY oh x1 6N SZ ed lf sj GY zW Ne zP Vd hi gm Rq jT Dz tP 1c Te JR KI GB SK Lh vB 8h oh sX vM oB hX UQ le p6 kx Hy hc 8q yP Lx RV Pu KQ BK JY fI 5a 6u SZ tV Es 3F cQ 1w co Sx Sy YG mp lf 4p 0c p0 Hy in Dk 7b 1c b4 MH Oy Zk Qg vw TL le TP 3F Vv 19 3L TF TF hu uV kl 9S 4v ZU zI yp dC fP gp eS p6 8Q WC 3F SE Lx ke kr M1 c6 xY UH b7 eY Jo kl GI zD JT Yv tX cQ RF YG cb Dt SE kl fB O8 wx pK Rq 5l X3 5l yD Ri AS Ij e5 0q W4 rz JC vm Qw 3J UT M1 BB Pe e4 FM EE ol BB tl zf Ak rN x6 p6 Gp xO Eh n7 Fo yi KK 7z bo sW Hy lu 3Y Hz DG 4K dC w7 N7 oJ Jd em Rq Qa vi CQ 33 Zo J1 rz XG 5f lC Vv JR Qw hX Yb Hy Jt PC Ne hX ID xY Vv jK 83 FX ny vM Te Zk rN sd p6 PX oh IY bD dn tp 2I z5 Un lG Qm kl iF M1 oB 1J PD 3R rx Nx 5V TW Te GB kx co tP 7b 3f UB PG MY pK ht zf UB XT XB ht M1 oB 3D fz 3J 8q Pc kE jP oZ uQ Bd XM bw O8 BT J7 3r kl hc 3r cG oJ 3D u5 A2 KQ Zy vq dl cY E1 NZ E1 p0 Sv s8 2q N7 vM 2A 0c 0k M1 1j 1m fw mY Se UH Op 0k zP Cu 1m 6Q MY 0q e8 I7 MH UT Xw Fk fz UH TQ 6Q 8c 1j הבעל רוצה להתגרש בטענה שרעייתו זנחה אותו לטובת...משחקי מחשב.

תושב הצפון, טוען בכתב תביעה לגירושין שהגיש לביה"ד הרבני האזורי בחיפה באמצעות ב"כ עו"ד גיא אופיר, מומחה לדיני משפחה וירושה, כי, רעייתו במשך למעלה מ-25 שנה, מגלה בשנים האחרונות התנהגות כפייתית ואובססיבית למשחקי מחשב.. ומשקיעה בהם את מלוא זמנה עד שהיא נרדמת  מול המקלדת,  ואף ולא קיימת איתו יחסי מין מזה 5 שנים...

 

גירושין בגלל המקלדת. העידן הדיגיטלי, מוביל בשנים האחרונות  לתביעות גירושין בעיקר בגלל רומנים שהחלו באמצעות אתרי ההיכרויות והרשתות החברתיות,  אך בביה"ד הרבני האזורי בחיפה, הופתעו מהגשת תביעה לגירושין ע"י תושב הצפון הטוען באמצעות ב"כ עו"ד גיא אופיר, מומחה לדיני משפחה וירושה, כי רעייתו זנחה אותו לטובת...משחקי מחשב.

ב"כ של הבעל עו"ד גיא אופיר, טוען בכתב התביעה,  "כל ניסיונותיו של התובע לנהל עם הנתבעת שיחה ולשתף אותה בחייו ובחיי הילדים עלו בתוהו והנתבעת מרותקת למסך המחשב ואדישותה אל הבעל וחוסר מעורבותה בחיי המשפחה, פגעו גם בילדיהם, אשר ערגו לקבל תשומת לב מאימם, אך זכו להתעלמות ודחייה ולא פעם נפגעו ממנה עד דמעות"

עו"ד גיא אופיר, טוען עוד בכתב התביעה לגירושין שהגיש בשם הבעל,  כי, כאמור, לפני               כ-5 שנים אף חדלה האישה לקיים לחלוטין יחסי אישות עם בעלה  ו"לטענת הבעל, הוא נואש מיחסה של האישה אליו ומהתעלמותה מצרכיו הן הרגשיים והן החומריים והקרע ביניהם, איננו ניתן לגישור ולפיכך, הוא נאלץ להגיש את תביעת הגירושין".

הבעל מבקש מביה"ד הרבני האזורי בחיפה לחייב את האישה בגט ויתרה מכך לא לחייב אותו בתשלום כתובתה.

אזהרה: חל איסור לפרסם את שמות הצדדים וכל פרט מזהה כולל מס' תיק.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS