המשרד להגנת הסביבה נוקט בצעדי אכיפה מול מפעלי הבטון ותחנות המעבר במקום, הציב תנאים מחמירים, והורה על שדרוג תשתיות המפעלים. הציבור, במיוחד הנמנה עם האוכלוסייה הרגישה, מתבקש לצמצם את השהיה במקום למינימום האפשרי - המשרד להגנת הסביבה פועל לשינוי המצב הסביבתי ויוזם תכנון וביצוע של פעולות בשיתוף עיריית ירושלים.

כלים
אזור התעשייה עטרות. צילום: המשרד להגנת הסביבה
אזור התעשייה עטרות. צילום: המשרד להגנת הסביבה

 

בשל חומרת ממצאי הניטור, ידרוש המשרד אף ביצוע קירוי של תחנות המעבר – צעד שטרם נעשה במקומות אחרים בארץ ומתבצע בעטרות, בשל מורכבות האזור, המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם משרד הבריאות, מתריע בפני הציבור השוהה באזור התעשייה עטרות שבצפון ירושלים - ובמיוחד זה הנמנה עם האוכלוסייה הרגישה (חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהריון) - לצמצם את זמן השהות במקום למינימום האפשרי.

זאת, לאור בדיקות המעלות כי במקום זה קיים חשש לפגיעה בבריאות הציבור בשל ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים, החורגים מערכי ההתרעה, בעשרות ימים במהלך השנה. כיום קיימות עדויות חד-משמעיות לכך שחשיפה לרמות גבוהות של חלקיקים נשימים, מגדילה את הסיכון לתחלואה ולתמותה.

הניטור במקום נעשה על-ידי עיריית ירושלים, והמשרד להגנת הסביבה ביצע החודש לתחנה כיול חיצוני ואימות של המידע. יצוין, כי באזור התעשייה בעטרות מרוכזים שמונה מפעלי בטון וחמש תחנות מעבר לפסולת בניין (מהן שלוש היו פעילות בתקופת הדיגום) – ואלו הם מקורות הפליטה העיקריים של חלקיקי האבק.

מחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה פועל לשינוי המצב הסביבתי באזור התעשייה. כל מפעלי הבטון מחזיקים ברישיונות עסק שהנפיקה עיריית ירושלים, והמשרד להגנת הסביבה צירף אליהם תנאים נוספים ומחמירים, הכוללים דרישה ליישום אמצעים פיזיים נוספים למניעת פליטות אבק לאוויר, כגון: קירוי תאי אחסון אגרגטים, קירוי מסועים, יציקת משטחי העבודה וניקיונם השוטף, התקנת מערכות למניעת מילוי יתר בממגורות, מערכות הרטבה להנחתת אבק מרחף ועוד.

מפעלי הבטון שלא מבצעים דרישות אלה עומדים בפני אכיפה בלתי מתפשרת. מחצית ממפעלי הבטון לא עמדו במועדים לביצוע, קיבלו התראות ועברו שימועים לפני חקירה פלילית. בשל פעולות המשרד, מוקמות בימים אלה תשתיות חדשות ומשודרגים המפעלים – עבודות שיושלמו במהלך החודשים הבאים.

גם תחנות המעבר לפסולת בניין מחזיקות ברישיונות עסק של עיריית ירושלים, כולל תנאים מטעם המשרד להגנת הסביבה. בתחנות המעבר מבצע המשרד פיקוח הדוק ליישום התנאים ברישיון עסק, וננקטים צעדי אכיפה נגד התחנות שאינן עומדות בדרישות. כך, לאחר סיכום ממצאי הביקורות שנערכו בתחנות המעבר בחודש מארס, בתוספת איסוף נתונים מסיורים קודמים, נשלחו באופן מיידי התראות לשלוש תחנות, ושתיים מהן זומנו לשימוע, לפני החלטה על המשך הליכי האכיפה - ובכלל זה אכיפה פלילית.

בנוסף, בשל חומרת ממצאי הניטור באזור התעשייה, ידרוש מחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה ביצוע קירוי של תחנות המעבר - צעד שטרם נעשה במקומות אחרים בארץ ומתבצע בעטרות, בשל מורכבות האזור. יצוין, כי לאזור התעשייה עטרות אין מנהלת פעילה, ורמת התחזוקה של השטחים הציבוריים, הדרכים וחצרות המפעלים היא ברמה ירודה.

לצורך שיפור המצב הסביבתי והפחתת זיהום האוויר נדרשת גם הכנת תכנית טיפול כוללת על ידי הרשות המקומית - עיריית ירושלים. על תוכנית כזו לכלול תכנון פיקוח ואכיפה של צוותי פיקוח ושיטור עירוני, לרבות אפשרות שימוש במצלמות לצורך הרתעה ואכיפה; ניקיון שוטף של הדרכים; קידום מתן היתרי בנייה לתכניות קירוי בעסקים; וכן החלת הסדרי תנועה חדשים במטרה להפחית עומסי תנועה ומניעת אירועים של שפיכת בטון ממערבלים - אירועים המייצרים אבק רב בכבישי אזור התעשייה.

המשרד להגנת הסביבה יזם שורה של פגישות עם מקבלי החלטות ועם מנהלי הפיקוח והאכיפה בעיריית ירושלים במטרה לקדם תכנון וביצוע הפעולות הנדרשות ושיתופי פעולה בין כלל הגורמים. במסגרת זו גם נערכו סיורים של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ומנכ"ל עיריית ירושלים באזור התעשייה.