התאריך הוזז - זיהום האוויר הוקדם: בעקבות מדורות ל"ג בעומר - זיהום האוויר הלילה היה גבוה פי 1.5-4 בעקבות המדורות; גם הלילה צפוי זיהום אוויר דומה.

כלים
צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

בעקבות הזזת התאריך של חופשת בתי הספר לרגל ל"ג בעומר, המדורות נפרסות השנה על פני שני ערבים לפחות: מוצ"ש, וכן היום בערב. ממדידות של איכות האוויר שביצע המערך הארצי לניטור אוויר במשרד להגנת הסביבה עולה, כי עם הדלקת מדורות ל"ג בעומר אתמול בלילה, נרשמו עליות בריכוזי החלקיקים העוברים בדרכי הנשימה ברוב תחנות הניטור. עליות הריכוזים החלו בשעות הערב, והגיעו לשיא בין השעות 24:40 ל- 4:30 ביום שלמחרת.

אחד המאפיינים הבולטים ביותר בשריפות הוא עלייה ניכרת בריכוז החלקיקים העוברים בדרכי הנשימה העדינים הקטנים מ-2.5 מיקרון. ביום רגיל מהווים חלקיקים אלה בממוצע כ-50% מהערך המדוד של חלקיקים הקטנים מ-10 מיקרון, אולם בעת שריפות יחס זה משתנה וריכוז החלקיקים הקטנים מ-2.5 מיקרון עשוי להגיע ל-80%-85% מהערך המדוד של ריכוז החלקיקים הקטנים מ- 10 מיקרון (ראו טבלה).

יש לציין, שריכוזי החלקיקים הנמדדים מושפעים בין השאר ממיקום המדורות יחסית לתחנת הניטור ובתנאים המטאורולוגיים כגון: כיוון ומהירות הרוח ותנאי הערבול באטמוספירה. 

יצוין, כי השנה נרשמו ריכוזים נמוכים של חלקיקים בתחנות הניטור באזור גוש דן. זאת לאור צמצום השטחים הפתוחים בתוך הערים, וייתכן שלאור איחוד מדורות שבוצע.

ממחקרים שנעשו בתחום, נמצא כי חלה עלייה בשכיחות הפונים לחדר מיון בסמיכות להחמרה הזמנית באיכות האוויר עקב מדורות ל"ג בעומר.

הנחיות המשרד להגנת הסביבה:

אין להשליך למדורה חומרי פלסטיק וניילונים.

יש להימנע מלזרוק למדורה כוסות, צלחות וסכו"ם חד פעמי מפלסטיק וכלים מקלקר. שריפתם של חומרים אלה גורמת לפליטה של חומרים מסרטנים ובנוסף מלווה בריחות רעים.

מומלץ לחגוג בחברותא כדי להפחית את זיהום אוויר (אבל לא להגדיל את המדורה משמעותית בשל איחוד המדורות).

מומלץ לא לשבת קרוב למדורה ולא בכיוון שאליו פונה העשן, כדי להימנע משאיפה מיותרת של מזהמים.

אין לשרוף תחליפי עץ מלא כמו מלמין, M.D.F ופורמייקה.

יש להימנע מתחליפי עץ מאחר שתהליך ייצורם כולל ערבוב עם דבקים שונים, והם פולטים לאוויר בעת שריפתם חלקיקים המכילים חומרים מסוכנים בתהליך המלווה בריחות רעים.

אין להשליך למדורה עצים צבועים בצבע או בלכה.

אין להשליך למדורה זכוכיות ואבנים.

זכוכיות ואבנים עלולים להתפוצץ מחומה של האש ולהוות סכנה לחוגגים סביב המדורה.