המשרד להגנת הסביבה תומך כספית ב-12 מחקרים אפידמיולוגיים וסביבתיים חדשים במפרץ חיפה בהיקף של 10.2 מיליון שקל. בנוסף, יצאו לדרך במימון המשרד להגנת הסביבה מחקרים נוספים בנושא תחליפי נפט לתחבורה, שפך הנפט בעברונה ובנייה ירוקה, בהיקף של 3 מיליון שקל • ד"ר סיניה נתניהו, המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה: "הרחבת והעמקת בסיס הידע המדעי קריטיים לשם קבלת החלטות מושכלות במדיניות ציבורית-סביבתית"

כלים
מיכל האמוניה בחיפה. צילום: מתן נעים
מיכל האמוניה בחיפה. צילום: מתן נעים

במטרה להרחיב את בסיס המידע הבריאותי והסביבתי באזור מפרץ חיפה, ובהתאם להחלטת הממשלה בעניין התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים במפרץ, יצאו לדרך 12 מחקרים חדשים במימון המשרד להגנת הסביבה, בהיקף כולל של 10.2 מיליון שקל.

מחקרים אלו עברו תהליך של שיפוט מדעי ומנהלי – בהתייעצות עם משרד הבריאות - לאחר שבאפריל 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה קול קורא לנושא. בתחום האפידמיולוגיה הוגשו למשרד להגנת הסביבה 16 הצעות מחקר ואושרו 6 מחקרים בתקציב כולל של 8.4 מיליון שקל; ובתחום הסביבה הוגשו 12 הצעות ואושרו 6 מתוכן בתקציב כולל של 1.8 מיליון שקל.

בנוסף למחקרי חיפה, אושרו 4 מחקרים בנושא של תחליפי נפט לתחבורה, בהיקף כולל של 501 אלף שקל; 3 מחקרים בנושא שפך הנפט בעברונה בהיקף של 1.05 מיליון שקל ו-5 מחקרים נוספים בנושא בנייה ירוקה בהיקף של 1.49 מיליון שקל. סך מימון המשרד למחקרים שיוצאים לדרך הוא 13.2 מיליון שקל.

מתוך 24 המחקרים שעל חוזי הביצוע שלהם חתם המשרד, 12 מחקרים כבר החלו בפועל – בהם מחקרים בהובלת ההסתדרות המדיצינית הדסה; מרכז רפואי אסף הרופא; מכללת תל חי; מוסד שמואל נאמן; והמכון הלאומי לחקר ימים ואגמים והמכון הגיאולוגי. יתר 12 המחקרים נמצאים בשלבי חתימה שונים.

יצוין, כי בשלושת השבועות האחרונים בוצעו במשרד להגנת הסביבה מפגשי התנעה עם צוותי החוקרים הזוכים, ובהם הוצגה תוכנית העבודה של כל מחקר ומחקר.

המחקרים האפידמיולוגיים בחיפה יבדקו את הקשרים בין מרכיבים שונים ורמות שונות של זיהום אוויר במפרץ חיפה לבין תחלואה בקבוצות אוכלוסייה שונות ובאזורים שונים. המחקרים יעשו שימוש בכלים של ניטור ביולוגי על מנת לבחון את הקשר בין חשיפת פרטנית של נשים הרות וילדים למזהמים סביבתיים כמו מתכות כבדות, מזהמים אורגניים וחומרי הדברה לבין התפתחות ילדים. הקשר בין חשיפה למזהמים ובין תפקודי ריאה והיארעות סרטן יבחן במחקרים נוספים.

המחקרים הסביבתיים בחיפה יבדקו את השפעת הזיהום הסביבתי על המערכות האקולוגיות השונות במפרץ חיפה. מחקרים אלה יבחנו את תהליכי ההסעה והפיזור האטמוספריים של חומר חלקיקי במפרץ חיפה, יבחנו ריכוזי פורמלדהיד וכן יבחנו וישייכו חלקיקים עדינים מרחפים למקורות המזהמים במפרץ.