התנועה למשילות ודמוקרטיה "זילבר פעלה בניגוד לתקנון שירות המדינה המשנה ליועמ"ש דינה זילבר מתחה ביקורת נוקבת על הממשלה בכנס פומבי". בתנועה למשילות ודמוקרטיה פנו לשרת המשפטים וליועמ"ש כדי לנקוט נגדה צעדים משום שמדובר בעבירת משמעת בשבוע שעבר מסרה המשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר הרצאה בכנס פומבי בתל אביב.

כלים
צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

בדבריה התריעה זילבר מפני המתקפות על המשפטנים בשירות הציבורי והביע התנגדות נחרצת לצעדי הממשלה בסוגיית תאגיד השידור הציבורי. זילבר אמרה בהרצאתה כי "הפיצול של מערכת החדשות מגוף השידור יביא לתוצאות שליליות. גם במתכונת המאוחדת של התאגיד, העשייה שלו לא טריוויאלית ומאותגרת. פיצול והחלשה לא יעשו טוב, לא לתאגיד ולא למדינה". הדברים הללו נאמרו על אף שקודם לכן הגיעו ראש הממשלה ושר האוצר לסיכום ומתווה פשרה בנוגע להסדרת התאגיד.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה אומרים כי בדבריה פעלה עורכת הדין זילבר בניגוד מוחלט לתקנון שירות המדינה המחייב כל עובד ציבור. בתלונה שהוגשה לשרת המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה ולנציב שירות המדינה כותבים בתנועה כי הדברים שנאמרו הינם הצגת עמדה לעומתית לתפיסת הממשלה ולעבודתה. "הבעת עמדה זו, אם בהרצאה פומבית, אם בהעברת הדברים לכלי התקשורת, מהווה עבירת משמעת, ועומדת בניגוד להוראות תקנון שירות המדינה ולהוראות היועץ המשפטי לממשלה" נכתב.

תקנון שירות המדינה (פסקה 42.537) קובע כי: " אסור על העובדים המנויים בפסקה 42.321 לבקר את הממשלה ומשרדיה ובכלל זה מדיניותם, במסיבת עיתונאים, בראיון עם עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעיתון או בספר". בתנועה למשילות ודמוקרטיה אף טוענים כי זילבר התבטאה בניגוד לעקרונות הקבועים בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה שקבע הגבלות על עובד ציבור להשמיע בפומבי עמדה המנוגדת לעמדת הממשלה. בהנחיית היועץ נקבע כי "עובד במשרד ממשלתי אינו רשאי להביא בפני ועדה מועדות הכנסת עמדה שיש בה משום התנגדות להצעת חוק ממשלתית או סטיה מהותית ממנה... אין זה מתיישב עם עקרונות המשפט ועם סדרי ממשל תקינים שנציג הממשלה יחלוק על עמדת הממשלה בפני ועדה של הכנסת". בתנועה כתבו לסיום: "נבקש כי תעשו שימוש בסמכותכם בהתאם להוראות חוק שירות המדינה (משמעת) ולתקנון שירות המדינה". מנהל התנועה למשילות ודמוקרטיה יהודה עמרני אומר כי "כאשר הפקידים הבכירים בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, האמונים על שלטון החוק והמנהל תקין פועלים בניגוד לתקנון שירות המדינה ולהנחיות היועמ"ש, הדבר פוגע באמון הציבור ובמנהל התקין במערכת אכיפת החוק".

אודות התנועה למשילות ודמוקרטיה - התנועה הינה עמותה רשומה העוסקת בשמירת האיזונים בין מרכיבי הדמוקרטיה השונים במדינת ישראל: הכרעת הרוב, זכויות הפרט, הגינות שלטונית ושקיפות. המוסד עוקב, חוקר, מפרסם, מקדם חקיקה ורפורמות בממשק שבין הרשות הנבחרת, המבטאת את הכרעות הרוב ואת היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית לבין הרשות השופטת המופקדת על זכיות הפרט, מניעת שחיתות ושלטון החוק.