‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏הסופרמרקט לא הסכים לקבל מכם מכלי משקה החייבים בפיקדון? המשרד להגנת הסביבה ינקוט בהליכי אכיפה נגד רשתות שמסרבות לקבל בקבוקים לפני ערב חג הפסח

כלים
השר להגנת הסביבה - זאב אלקין
השר להגנת הסביבה - זאב אלקין

 

המשרד להגנת הסביבה קורא לציבור שנתקל ברשת שיווק או במרכול שמסרבים לקבל את בקבוקי הפיקדון לפני ערב חג הפסח (עד ה-10 באפריל), לפנות למוקד הסביבה בטלפון 6911  או למייל ולמסור פרטים מדויקים אודות החנויות ורשתות המזון המדוברות.

המשרד יבצע אכיפה וייקנוס רשתות שיסרבו לקבל את בקבוקי המשקה.

מטעמי שמירה על כשרות, המשרד יאפשר לרשתות השיווק והקמעונאות שלא לקבל מכלי משקה החייבים בפיקדון רק בין התאריכים 10 עד ה-17 באפריל, ולא מעבר לכך. המשרד ממליץ לרשתות השיווק והמרכולים לפעול מול חברות האיסוף שאיתן הם עובדים, ולתגבר את תדירות איסוף מכלי המשקה לקראת חג הפסח.