ישראל מגבירה את הלחץ על תושבי רצועת עזה: שפל במספר היציאות דרך מעבר ארז בחודש פברואר; קיצוץ מסיבי במספר המחזיקים בהיתרי סוחר בפברואר צנח מספר היציאות מעזה לישראל ב-40 אחוזים לעומת הממוצע החודשי ב-2016. מספר יציאות של סוחרים נפל ב-60 אחוזים בהשוואה לפברואר אשתקד. ישראל הטילה "מניעה ביטחוניות" על שני-שליש מסוחרי עזה המחזיקים בהיתרי יציאה.

צילום: מחסום ארז
צילום: מחסום ארז

היום, יום ד', 15 במארס 2017: נתונים חדשים שהגיעו לארגון גישה מצביעים על הרחבה מטרידה במגבלות, החמורות ממילא, על מי שרשאי לנוע מרצועת עזה ואליה: בחודש פברואר נרשם המספר הנמוך ביותר של היוצאים דרך מעבר ארז מאז תום הלחימה בקיץ 2014. 

מעבר ארז מחבר בין עזה לישראל, לגדה המערבית ודרכה, לעולם. רק 7,301 יציאות נרשמו במעבר, ירידת שיא של כ-40 אחוזים ביחס לממוצע היציאות החודשי ב-2016 (שעמד על 12,150 יציאות), ונפילה של כמחצית מהיציאות בפברואר אשתקד (14,155 יציאות). המגמה נמשכת בחודשים האחרונים: בינואר מספר יציאות הפלסטינים צנח ב-44 אחוזים בהשוואה למספר בתקופה המקבילה אשתקד, ובכ-30 אחוזים לעומת הממוצע ל-2016.

מבין המעטים ממילא שרשאים לבקש היתרי יציאה מהרצועה, לפי התנאים המחמירים שמכתיבה ישראל, הירידה הבולטת ביותר נרשמה בקרב סוחרים, בהם גם ותיקים ובכירים. בפברואר נרשמו רק 3,287 יציאות של סוחרים, ירידה של יותר מ-50 אחוזים לעומת הממוצע החודשי ב-2016 (6,637 יציאות), ושל כ-60 אחוזים בהשוואה ליציאות סוחרים בפברואר אשתקד, שבו מספר יציאות הסוחרים עמד על 8,226.

לאחר הלחימה בקיץ 2014 הצהירה ישראל על התגייסותה למאמצים לשיקום כלכלי של עזה ואף הכריזה על הקלות מסוימות בתנועת סחורות ואנשים ממנה ואליה. הדבר הוליד תקווה לצמיחה במסחר בין תעשייני הגדה וסוחריה לבין שווקים בישראל ובגדה המערבית, שהם שווקיה הטבעיים, וגם לחו"ל. בכירים במערכת הביטחונית והפוליטית בישראל שקידום כלכלת הרצועה ושיפור תנאי החיים של תושביה הם אינטרס ישראלי. הדברים נאמרו שוב גם לאחרונה, המדינה על כשלי "צוק איתן". גם הציבור בישראל מאמין ששיפור כלכלי בעזה יוריד בעוינות כלפי ישראל, כפי שהתברר מ שהזמין גישה במלאת עשר שנים לסגר.

עם זאת, מאז שלהי 2015 מצמצמת ישראל את יכולת התנועה, , של אוכלוסיית עזה, בניגוד לאינטרס המוצהר שלה עצמה. מספר העוברים בארז כיום מתקרב בקצב מבהיל למספר שתועד ערב "צוק איתן". שיעור ה ב-2016 עמד על כ-42 אחוזים; ב עם נציגי ענפים בולטים בעזה עלו, בין היתר, תלונות על תנאים בלתי-מספקים ועיכובים ממושכים במעבר כרם שלום (שער הסחורות היחיד של עזה לישראל ולחלקה השני של הטריטוריה הפלסטינית), ועל בהכנסת רכיבים שנחוצים לצמיחה, אך לפי חשד ישראל, מיועדים לשימוש צבאי.

סוחרים ותיקים בתחום הריהוט, למשל, ששגשג טרם הסגר, סיפרו השבוע לתחקירני גישה על קשייהם בייצור בשל האיסור על הכנסת לוחות עץ בעובי מספק ועל חומרי גלם נוספים כמו צבעים ומייבשי צבע. כמו על רוב אנשי העסקים בעזה, גם עליהם ישראל מטילה איסור תנועה בכסות של "". מספר היתרי הסוחר התקפים כיום עומד על 1,363 בלבד – כשליש מתוך כ-3,600 היתרים שישראל אישרה בשלהי 2015, וכרבע מהמכסה שקבעה ישראל, ומעולם לא מילאה. זוהי התנהלות שמעלה חשד כבר לקבלת החלטות שרירותית ונעדרת מידתיות.

מזה חודשים מתריע ארגון גישה מפני הפגיעה בענפים כלכליים שונים ברצועה, מצבן העגום של , החלשת ארגוני והעלאת מפלס הלחץ של האוכלוסייה.

עלינו לשאול: מי מקבל את ההחלטות בישראל ולטובת מה? במקום לעשות הכל כדי להבטיח לכלל תושבי האזור, ובכללם תושבי ישראל, תנאים לחיים משגשגים, נוקטת ישראל, באופן מתמיה ומדאיג, בפעולות שעלולות לדרדר את האזור לסבב לחימה מיותר נוסף.

 פרט לאוקטובר 2016, שבו נסגר מעבר ארז לעתים תכופות בשל חגי תשרי (7,101 יציאות).

אודות "גישה":

גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע – הינו ארגון זכויות אדם ישראלי שנוסד בשנת 2005 ומטרתו היא הגנה על הזכות לחופש תנועה של פלסטינים, במיוחד תושבי רצועת עזה, המעוגנת במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי. (מתוך האתר גישה)

www.gisha.org

www.gazagateway.org