חבר הכנסת עמיר פרץ: ״טוב עשה ליברמן שדרש מלוינשטיין להתפטר והתנה את המשך תקצוב המכינה בהתפטרותו. כך יש לפעול! כך התבטא שר הביטחון לשעבר, עמיר פרץ.

חה"כ עמיר פרץ
חה"כ עמיר פרץ

 

עוד הוסיף ואמר חה"כ עמיר פרץ: "טוב עשה שר הביטחון, אביגדור ליברמן, על האולטימטום שהציב לרב לוינשטיין העומד בראשות המכינה הקדם-צבאית בעלי: להתפטר מתפקידו כראש המכינה בעקבות דבריו נגד גיוס נשים לצה״ל או להפסיק את ההכרה בעלי כמכינה קדם-צבאית.

ח״כ עמיר פרץ, המועמד לתפקיד יו״ר מפלגת העבודה, הוסיף: ״לאחר שנחשפו התבטאויות דומות בחומרתן בעבר כנגד להט״בים וכנגד שירות נשים בצה״ל, ברור שזו לא מעידת לשון, אלא שזו דרכו״. ״שירות נשים בצה״ל הוא קודם כל נדבך חיוני בביטחון המדינה, מהקצינה בשטח או במפקדה. שירות נשים בצה״ל הוא גם ביטוי לעולם הערכים שלנו, בניגוד מוחלט לדברי ההבל והבלע של הרב לוינשטיין״.

״סילוקו מתפקידו במכינה הקדם-צבאית בעלי והשעייה מיידית של ההסכם בין משרד הביטחון למכינה כל עוד הרב נשאר בתפקידו - זו התשובה ההולמת לדרכו שמשחיתה את תלמידי המכינה״.