תקשורת הספורט בישראל איננה אובייקטיבית כפי שהיינו רוצים לחשוב, במדינת ישראל אשר בה בולט השסע בין יהודים וערבים, ישנה חשיבות שעושה הבדל, בבחינת כלי התקשורת וכיצד הם מייצגים את המיעוט החי במדינה.

ד"ר חן קרצר: הדיון בספר מוכיח כי ככל שהסכסוך אלים יותר, כן הוא מרבה לחלחל לתחומי הספורט.
ד"ר חן קרצר: הדיון בספר מוכיח כי ככל שהסכסוך אלים יותר, כן הוא מרבה לחלחל לתחומי הספורט.

קיימות שאלות רבות בנוגע לתפקיד התקשורת בשסע היהודי-ערבי בישראל ובשאלה האם התקשורת מהווה גשר בין הצדדים או דווקא תורמת לפילוג וריחוק. רוב המחקרים אשר עוסקים בשאלת הייצוג התקשורתי של המגזר הערבי עוסקים בחקר מדורים פוליטיים בעיתות לחימה ומשברים ביטחוניים.

"בין שילוב להדרה", ספרו החדש של ד"ר חן קרצ'ר מהמחלקה למזרח תיכון באוניברסיטת אריאל בהוצאת "מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום" עוסק בסוגיה חשובה ומורכבת זו וחוקר אותה מזווית מקורית וחדשנית. במחקרו של ד"ר קרצ'ר הוא בחר לבחון דווקא את תקשורת הספורט בישראל ולבחון האם גם בתקשורת הנתפסת כאובייקטיבית ישנה הטיה בייצוג המגזר הערבי.

במהלך המחקר נותחו למעלה מ -400 כתבות שפורסמו מאז שנות התשעים, התקופה שבה החלה הנציגות הערבית בכדורגל להתבלט. המחקר בדק את יחסה של תקשורת הספורט בעברית כלפי קבוצות כדורגל ושחקנים ערביים הן בזמני שגרה והן בתקופות של משברים ביטחוניים כדוגמת האינתיפאדה השניה, מלחמת לבנון השניה ומבצע "עופרת יצוקה". המחקר התבסס על השוואה בין שלושה מקורות עיתונאיים עיקריים "ידיעות אחרונות" , "הארץ" ואתר האינטרנט "Ynet".

מסקנות המחקר הם כי תקשורת הספורט מציגה תמונה מורכבת. היא אינה מנתקת בין ספורט ופוליטיקה, ונוטה לאמץ גישה לאומית פרו-יהודית בעיתות משבר ביטחוני, אך בה בעת היא נמנעת מתיוג והכללה שליליים של הערבים, העלולים לסכן את דימויה העצמי כסוכן אתי מקצועי. מדורי הספורט בעיתונות העברית מדגישים את הצורך להימנע מאלימות ומקדמים ערכים כדוגמת מקצועיות ותחרותיות. הם נוטים להתייחס לשילוב הערבים בספורט בישראל באופן חיובי תוך הדגשת היתרונות הגלומים בכך והפגנת התנגדות לגזענות.

הדיון בספר מוכיח כי ככל שהסכסוך אלים יותר, כן הוא מרבה לחלחל לתחומי הספורט.

להשפעה זו יש השלכות מעשיות וכלכליות על הקבוצות הישראליות. סכסוך קצר כמעט אינו מטמיע את חותמו בתקשורת, זאת לעומת איומים ישירים כדוגמת התקפת טילים על אזורים בהם יש מגרשי כדורגל, עוצרים את קיום משחקי הליגה הסדירים ומעודדים סיקור נרחב יותר של הקשר בין האיום הביטחוני לספורט.

נראה, אפוא, כי התקשורת העברית מכירה בכך שהאלימות והפוליטיקה הלאומנית מהוות איום על תרבות הספורט המקדמת דו-קיום, אולם היא אינה סוכן הקורא לקדם סדר חברתי אלטרנטיבי.

חן קרצ'ר, עורך המחקר מסכם: "המחקר מוכיח כי כל סוכן חברתי - יהיה זה הממשלה, עיתון או קבוצת כדורגל הפועל בישראל, יכול להשפיע על פיוס ושתוף פעולה במדינה."

ד"ר חן קרצ'ר הנו מרצה במחלקה למזרח התיכון באוניברסיטת אריאל ובתוכנית לתואר שני בלימודי שלום ויישוב סכסוכים באוניברסיטת חיפה. הוא חוקר של הפוליטיקה הבין-לאומית, יישוב סכסוכים ומדיניות החוץ והביטחון של ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

עדכונים אחרונים

ספורט בארץ