כבכל שנה, משרד החינוך בשת"פ עם פקע"ר והרשויות המקומיות קיימו תרגיל התגוננות ארצי של כלל מערכת החינוך. השנה התרגיל התמקד בתרחיש של רעידת אדמה. התרגיל התקיים בין השעות 10:00 – 12:00 והקיף את כלל גני הילדים ובתי הספר (כיתות א'-יב') ברחבי הארץ.

כלים
צילום: עודד קרני
צילום: עודד קרני

במשרד החינוך מדגישים כי הערכות ותרגול בשגרה – הם המפתח להתמודדות נכונה בשעת חירום! מערכת החינוך פועלת כל השנה להגברת המוכנות של התלמידים ומוסדות החינוך להתנהגות נכונה בעת חירום. התרגיל מהווה נקודת שיא בהיערכות לחירום ומטרתו, להטמיע את ההנחיות להתגוננות לסגל ההוראה ולתלמידים ("שטח פתוח הכי בטוח") ולהגביר את מוכנות מערכת החינוך לאירוע רעידת אדמה.

איגרת ובה פירוט על התרגיל נשלחה להורים. (מצורף בקובץ נפרד) בנוסף, בתי הספר תרגלו גם כניסה למערכת "למידה מרחוק" באמצעות האינטרנט. מערכת "למידה מרחוק נועדה לאפשר הפעלת שגרת לימודים במצב בו נמנע מהלומדים להגיע לבית הספר לתקופת זמן שיכולה להימשך מספר ימים עד כמה שבועות.