בתום הליך שימוע שהחל לפני כשנה החליטה היום עיריית ירושלים להורות על פינוי המבנה המשמש כגלריית ברבור ולהשבת המבנה לידי העירייה ולצרכיה תוך 90 יום.

כלים
ראש עיריית ירושליים - ניר ברקת
ראש עיריית ירושליים - ניר ברקת

ההחלטה התקבלה לאור עמדת היועץ המשפטי לעירייה, זאת מאחר שהשימוש המותר במקום על פי דיני התכנון והבנייה אינו מאפשר שימוש כגלריה והיות ועמותת בר-קיימא אינה מחזיקה בנכס כדין.

ראש העיר ניר ברקת ציין "אני מגבה את החלטת היועץ המשפטי לעירייה, צר לי שהעמותה בחרה לצפצף ולהפר שוב ושוב את הוראותיו בכל הנוגע למותר ולאסור במבנה העירוני.

אין לכך כל קשר לחופש הביטוי. העירייה זקוקה למבנה לצרכים עירוניים אחרים ותתייעץ בין השאר עם נציגי השכונה לגבי שימושו העתידי".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS