עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, והאגודה לזכויות האזרח, עתרו לבג"ץ בבקשה לבטל את התיקון לחוק אשר מסמיך את הממשלה להאציל סמכויות לחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית.

כלים
תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

ביום 24.12.15 נתקבל בכנסת חוק אשר מאפשר לממשלה להאציל סמכויות לחטיבה להתיישבות בתחומים כגון התיישבות, רכישת קרקע, ייסוד והרחבה של מפעלי פיתוח בארץ ועוד. עורכות הדין סוהאד בשארה ומאיסאנה מוראני מעדאלה, ועו"ד רוני פלי מהאגודה לזכויות האזרח, טענו בעתירתן כי התיקון פוגע בזכויות החוקתיות לכבוד ולשוויון של הציבור הערבי בישראל: "

החטיבה להתיישבות, כמו גם ההסתדרות הציונית העולמית, רואות את עצמן מחויבות לשרת את האינטרסים של העם היהודי בלבד. ברור לכל כי פעולות אלה אינן שוקלות כלל את האינטרסים של האזרחים הערבים. יתרה מכך, לא פעם אינטרסים אלה מקודמים על חשבון זכויות האזרחים הערבים, במיוחד בכל הקשור להקצאת משאבים מוגבלים כגון קרקעות והתיישבות."

בנוסף, נטען בעתירה כי התיקון סותר את חוק-יסוד: הממשלה: "התיקון מאפשר לממשלה להתפרק כליל מסמכויות שלטוניות חשובות שהיו עד היום שמורות לה ולה בלבד, ולהעבירם לגוף פרטי בעל אג'נדה מפלה.

בכך, מהווה התיקון שינוי מהותי בתפיסת הממשל של המשטר בישראל, לפיה סמכויות אלה חייבות להיות מבוצעות על ידי הממשלה, שריה ועובדי ציבור בלבד." באשר לתכליתו של התיקון לחוק טענו עורכות הדין בשארה, מוראני ופלי כי התיקון אינו לתכלית ראויה ועל כן יש לבטלו: "האצלת הסמכויות האמורה לגוף אשר תכליות השוויון מנוגדות לעקרונותיו כאמור, פותחת פתח לשילובם של שיקולים זרים ובלתי רלוונטיים במערך השיקולים שנשקל על ידי החטיבה להתיישבות, שאינם עולים בקנה אחד עם הצורך לשמור על כללי מינהל תקין ועל עקרונות השוויון והצדק החלוקתי בהקצאת משאבי הקרקע." לאור זאת, דרשו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח בעתירתם כי יבוטל התיקון שמאציל סמכויות מהממשלה לחטיבה להתיישבות.