ט"ו בשבט הגיע – חגיגה לטבע העירוני בירושלים: לראשונה בארץ עיריית ירושלים הכינה תכנית כוללת לתכנון ושימור אתרי הטבע הירוקים בעיר. התכנית כוללת: סקר טבע עירוני של תכניות חדשות לפיתוח העיר הנחיות לחיזוק המערכות האקולוגיות בעיר צמצום הפגיעה במערכות האקולוגיות בעיר חיזוק הזיקה בין אתרי הטבע העירוני ליצירת רצפים אקולוגיים ונופיים קביעת קווי מדיניות שעל בסיסם יאושרו תכנית מפורטות התכנית לא תשנה תכניות קודמות שאושרו בעבר.

כלים
צילומים: עמיר בלבן. יערה ישראלי
צילומים: עמיר בלבן. יערה ישראלי

הוועדה המקומית לתכנון ובניה אישרה את תכנית המתאר לטבע עירוני שיזמה העירייה. מדובר בתכנית ראשונה וייחודית מסוגה בארץ - גבעת התנ"ך. הוועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים אישרה היום את תכנית המתאר לטבע עירוני, אותה יזמה עיריית ירושלים, באמצעות האגף לתכנון העיר והמחלקה לתכנון ופיתוח בר קיימא. התכנית מוסיפה שכבה חדשה וחשובה של אפשרויות תכנון המשלבות בין פיתוח ושימור באזורי העיר השונים.

בירושלים אתרי טבע ידועים כדוגמת גבעת התנ"ך, חורשת הירח, אגן נחל רפאים, ליפתא, בריכת ממילא, עמק לבן, נחל עין כרם, עמק הצבאים ועוד. יש לציין כי אתרי הטבע בירושלים פרוסים על שטח בגודל כ- 50,000 דונם.

התכנית מוסיפה שכבה חדשה וחשובה של אפשרויות תכנון המשלבות בין פיתוח ושימור באזורי העיר השונים. ירושלים נמצאת במיקום גיאוגרפי מיוחד, המעניק לה את התשתית להתפתחות במגוון עשיר ומפואר של מערכות טבעיות, בהן בתי גידול, מגוון ביולוגי ונופים מרשימים. אלו פרושים כיום ברחבי המרקם העירוני הצפוף, אשר התפתח בתהליך היסטורי רב שנים, והם מהווים מרכיב בלתי נפרד מדמותה ואופייה של העיר.

שמירתם וטיפוחם של אתרי הטבע, כחלק מהסביבה העירונית ולרווחת הציבור, מהווים את מטרתה של תכנית מתאר לטבע עירוני שאושרה על-ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים.

לטבע העירוני השפעה חיובית על האדם היחיד, על הקהילה והשכונה ועל העיר כולה. עיריית ירושלים פועלת מזה מספר שנים להכנת תכנית מתאר לעיר. בשנת 2010 נערך סקר מקיף של תשתיות הטבע בעיר, בשיתוף החברה להגנת הטבע, בו מופו 151 אתרי טבע עירוניים והוא המהווה את בסיס הנתונים והנדבך הראשוני לתכנית זו.

ב- 2014 ביצעה העירייה במסגרת תכנית אב לטבע עירוני, ניתוח ממצאי סקר לאתרי הטבע הקיימים, בשילוב תמונת המצב הסטטוטורית של האתרים. ניתוח זה הביא להגדרתם של ההיבטים העיקריים בטבע העירוני בנושאים: האקולוגי, הנופי, החברתי והסטטוטורי, בהם מתמקדת התכנית ובנוסף, להתווייתן של הנחיות לתכנון וניהול האתרים באופן מקיים, להבטחת קיימות האתרים, לטובת תושבי העיר והדורות הבאים.

התכנית אינה משנה תכניות קודמות שאושרו קודם לאישורה של תכנית זו, אשר ימשיכו לעמוד בתוקפן ואינה גורעת מזכויות בניה שנקבעו במסגרתן. בנוסף, סקר טבע עירוני מפורט יבוצע כבר בשלבי התכנון הראשונים של תכניות חדשות לפיתוח העיר בהתאם לפריסת אתרי הטבע.

עפר גרידינגר, מנהל האגף לתכנון העיר מדגיש: "חשיבות תוספת שכבת הטבע העירוני מאפשרת תכנון ראוי ומושכל יותר בעיר, תוך שמירת וטיפוח אתרי טבע עירוני לצד מוקדי פיתוח עירוניים. שכבה זו מצטרפת לשכבות תכנון רבות אשר אושרו בשנים האחרונות וביניהן תכנית מתאר 2000, תכניות האב והמתאר לשכונות העיר, רשימות השימור, מתאר לתמ"א 38, תוואי הרכבת הקלה, מדיניות הפיתוח לאורך קווי הרכבת הקלה ועוד ועוד. כך נוצר שילוב נכון בין פיתוח ושימור בעיר לרווחת תושביה.

עמירם רותם, מנהל המחלקה לתכנון ולפיתוח בר קיימא מציין כי "התכנית קובעת הנחיות לחיזוק המערכות האקולוגיות בעיר וצמצום הפגיעה בהן וכן חיזוק הזיקה בין אתרי הטבע העירוני ליצירת רצפים אקולוגיים ונופיים בעיר - בינם לבין השטחים הפתוחים סביב לה. התכנית קובעת קווי מדיניות שעל בסיסם יאושרו תכניות מפורטות, כל זאת בהתבסס על ראיה כוללת של האזור ובזיקה לשימור צביונו ולתפקידו האקולוגי נופי".

כאמור, את התכנית יזמה עיריית ירושלים והיא נערכה על ידי אדר' אסף שקד ממשרד ת.י.ק פרויקטים, עמירם רותם, מנהל המחלקה לתכנון ולפיתוח בר קיימא והיועצת האקולוגית של המחלקה, יערה ישראלי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS