האגודה לזכויות האזרח קוראת להפסקה של הריסות הבתים ופינוי התושבים באום אלחיראן באופן מיידי ולחקירת האירועים הקשים שהיו שם הבוקר, על ידי גורם בלתי תלוי.

כלים

יש לעצור את הליך ההריסה והפינוי של התושבים באופן מיידי, להרגיע את הרוחות, ולקיים הידברות עם התושבים על מנת להגיע לפתרון מוסכם.

התעקשות הממשלה על מדיניות הריסות הבתים בישובים הערבים, תוך התעלמות מהרקע ההיסטורי וזכויות האדם שלהם, מובילה - ולא בפעם הראשונה - לתוצאות טרגיות מהן היה אפשר להימנע.

האלימות שנמשכת כל היום מעלה חשש אמיתי לפגיעה נוספת בחיי אדם.

העדויות הקשות והסותרות שמגיעות מהשטח מעלות ספקות לגבי מה שהתרחש הבוקר באום אלחיראן.

האגודה לזכויות האזרח קוראת לבדיקת האירועים על ידי גורם בלתי תלוי, אשר יבחן את השתלשלות האירועים מרגע כניסת הכוחות לכפר, כולל השימוש בכוח ובדיקה של אמצעי הלחימה שבהם נעשה שימוש במהלך העימותים.