בשבוע הבא: הוועדה תעסוק בממצאי דוח לפיו שיעור הילדים שנפגעים בתאונות הוא הגבוה במערב - וועדת המשנה לבטיחות בדרכים תדון בהרחבת החינוך התעבורתי בבתי הספר וגני הילדים הישיבה בוועדת המשנה תתקיים בהשתתפות מנכ"לית משרד החינוך; הוועדה תעסוק גם בהארכת זכויות היוצרים של מפיקי תקליטים ואמנים מבצעים, תדון בתקנות לקביעת מכסות הביצים ל-2017 ותטפל במחסור בקסים של העדה האתיופית למתן הכשר באירועים של יוצאי העדה. </