מבצע אכיפה באילת: מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו הבוקר פלישה לאדמות מדינה, של בעל תחנת הדלק צוף אילת, לשטח הסמוך לתחנה, במטרה להקים עליו עסק בתחום הרכב. מפקחי רשות מקרקעי ישראל בסיוע משטרת אילת, פינו הבוקר פלישה של בעל תחנת דלק צוף אילת באזור התעשייה במבואות אילת, אשר פלש לשטח הצמוד לתחנה והקים שם משטחי בטון, גדר, שער וצמיגי רכב ללא היתר ובניגוד לחוק במטרה להרחיב את שטחו על חשבון הקרקע הציבורית, זאת לצורך הקמת עסק בתחום הרכב ושטיפת רכבים.

פינוי בעיר אילת ליד תחנת הדלק. צילום: רשות מקרקעי ישראל
פינוי בעיר אילת ליד תחנת הדלק. צילום: רשות מקרקעי ישראל

במסגרת מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, בסיוע משטרת אילת, פונתה הבוקר פלישה לאדמות המדינה בצמוד לתחנת דלק, באזור התעשייה במבואות אילת. בעל תחנת הדלק, שהשתלט על שטח פתוח של כ-2,400 מ"ר, הנמצא בצמוד לתחנה שבבעלותו, הרס לפני מספר שבועות את החומה שבנה אך לא פינה מהמקום את הפסולת למרות שהתחייב לכך, דבר שעורר חשש לפלישה חוזרת.

מסיג הגבול, ניסה להשתלט על הקרקע הציבורית שייעודה לשמש כשטח ציבורי פתוח לרווחת הציבור, ללא היתר ובניגוד לחוק, כאשר יצק על הקרקע משטחי בטון, גידר את השטח בחומת בטון בגובה 2 מטרים ובאורך של כ-100 מטרים, הקים עליה שער חשמלי, אחסן בשטח צמיגי רכב רבים והחל להפעיל בשטח עסק בתחום הרכב ומתקן לשטיפת רכבים - כל זאת על חשבון אדמות המדינה למרות שהקרקע הציבורית מעולם לא הוקצתה לו.

הפלישה לקרקעות המדינה אותרה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) במסגרת הפעילויות השוטפות שמקיימת החטיבה לשמירת הקרקע ברמ"י לאיתור עבירות מקרקעין ופלישות אל אדמות המדינה.

בעקבות איתור מסיג הגבול מסרו לו מפקחי רמ"י התראה לפיה עליו לפנות את השטח, המפקחים אף מסרו לו צו פינוי קרקע המודיע לו כי עליו לפנות את הקרקע בתוך 30 יום ולא, יפונה לפי החוק בליווי המשטרה. במקביל, הגישו מפקחי רמ"י תלונה במשטרת אילת כנגד הפולש. התלונה הוגשה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל.

כמו כן מפקחי הרשות הודיעו לפולש כי במידה ולא יפנה את השטח כפי שהורו לו, לאחר הפינוי הוא יהיה חשוף לתביעה כספית נגדו, בה יידרש לשלם רטרואקטיבית על דמי השימוש בקרקע ואת עלויות הפינוי שנגרמו לקופת המדינה עקב פלישתו, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי.

לאחר מספר ניסיונות הידברות עם הפולש אשר בסופן הוא אמנם הרס חלק מהחומה שהקים במקום, אך נמנע מלפנות את פלישתו כנדרש, הותיר בשטח ציוד רב, הותיר חלק גדול מהחומה ואת השער והמשיך להרחיב במקום את עסקיו בתחום הרכב, הגיעו מפקחי רשות מקרקעי ישראל בליווי כוחות משטרה גדולים ממשטרת אילת ופינו אותו מהמקום.

כוחות האכיפה פינו את הפלישה וניקו את הקרקע. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל שהציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות.

"מדובר בפולש שפלש לשטח גדול השייך לציבור וניסה לקבוע עובדות בשטח על מנת להרוויח ממון לכיסו הפרטי, למרות שהוא נתקל בנחישות המפקחים להגן על אדמות המדינה והוצע לו לבצע פינוי עצמי כדי להמנע מהוצאות ותביעות של הרשות כנגדו, הוא התעלם מהאזהרות והמשיך להפעיל עסק בלתי חוקי במקום. מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברמ"י שאמונים על שמירה והגנה על קרקעות המדינה, פעלו בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת אילת ופינו אותו מהשטח.

כעת לא רק שהוא פונה בליווי משטרתי מהשטח אלא הוא אף יהיה זה שיישא בעלויות הפינוי הכוללות את הפעלת הציוד ההנדסי ויתרה מכך, יאלץ לשלם גם את דמי השימוש בקרקע בתקופה בה הפעיל עסק בלתי חוקי במקום. מפקחי רמ"י ימשיכו להגן על אדמות המדינה לטובת הציבור כולו ולטובת הדורות הבאים". אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.