מי הבכיר בלשכת ראש הממשלה לשעבר שנחשד בתקיפה מינית ומי חבר הנכסת הציוני יהודי שנחשד בהטרדה.

אז מי הבכיר ומי הח"כ ?
אז מי הבכיר ומי הח"כ ?

שתי השאלות הללו נורות באוויר לאחר צו איסור פירסום שהוצא ולא משום שהמשטרה אינה מחפשת מתלוננות נוספות. הסיבה היא סוג של מגננה הן על לכת ראש הממשלה והן על נבחרי ציבור.

לבנימין נתניהו יש סוללה של שומרי ראש בכל קצות קשת אכיפת החוק. לנבחרי ציבור יש מעין זכות הגנה על שמם הטוב אלא לאחר שהחקירה הושלמו הוסקו מסקנות והמחומר הועבר לפרקליטות.

בשני המקרים הניסיון לעצור את פרסום השמות נידון לכישלון - ויתרה מכך : מניעת הפרסום הובילה ליצירת ענן חדשות ומיסלורין שהעצימו את הפרשיות וגרמו לריכוז תשומת לב שפגעה בכל מי שמתקרב להגדרות של בכיר בלשכת רוה"מ וחבר כנסת יהודי ציוני.