ח"כ רוזנטל בקובלנה נגד עו"ד שמרון לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין נתניהו טוען כי פרקליטו האישי לא עדכן אותו על כך שאחד מלקוחותיו היא מספנת הצוללות.

האמנם? עו"ד שמרון המנוסה לא ראה לנכון למסור גילוי נאות מתבקש לראש הממשלה? על מנת לבחון זאת, הגיש היום (א') ח"כ מיקי רוזנטל (המחנ"צ) קובלנה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין: "שמרון יאלץ לענות על השאלות הקשות. אם לא מסר גילוי נאות, רמס על כללי האתיקה, אם יטען שמסר, הרי שראש הממשלה שיקר ופעל בניגוד עניינים".

ח"כ מיקי רוזנטל (המחנ"צ)ח"כ מיקי רוזנטל מסר: "כאשר עו"ד שמרון מייצג באופן קבוע את ראש הממשלה ומייצג גם את מספנת הצוללות הגרמנית, עולה חשד כבד שפעל בניגוד עניינים חמור. תקנות האתיקה של לשכת עורכי הדין אוסרות בפרוש על ייצוג כפול מסוג זה. עו"ד שמרון הוא פרקליט מנוסה, מודע היטב לכללים ולמעשיו. כאשר טוען ראש הממשלה שעורך דינו הפרטי לא יידע אותו על כך שאחד מלקוחותיו היא המספנה הגרמנית, אי אפשר שלא לתהות – האמנם? ייתכן שלא ראה לנכון עו"ד שמרון למסור גילוי נאות מתבקש כל כך לנתניהו? פניתי לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין בנושא.

שמרון יאלץ לענות על השאלות הקשות. אם יידע את ראש הממשלה, הרי שנתניהו שיקר בהודעתו ופעל בניגוד עניינים בעסקת הצוללות. אם יטען שלא יידע את ראש הממשלה, הרי ששמרון דרס בגסות את כללי האתיקה ועליו לתת על כך את הדין. שאלה זו, ושאלות נוספות שהצגתי בפני לשכת עורכי הדין ונוגעות לאופן שבו מקבל שמרון את שכרו, מהוות חשדות חמורים ביותר נגד ראש הממשלה ופרקליטו, לא רק במישור האתי, גם במישור הפלילי.

יש לבדוק באופן ייסודי את הסדר ניגוד העיניים של משרדו של שמרון מול נתניהו, ולפרסם לאלתר את רשימת לקוחותיו המיוצגים באופן כזה או אחר מול המדינה".

סעיפי ניגוד האינטרסים מקובץ האתיקה של לשכת עורכי הדין:

סעיף 14:

(א) לא ייצג עורך דין לקוח, לא יקבל על עצמו לייצגו ולא ימשיך בייצוגו, אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו, בשל ענין אישי שלו, או בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר או בשל עומס עבודה או בשל סיבה דומה אחרת.

(ב) לא ייצג עורך דין צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים באותו ענין.

(ג) בענין שצד בו לקוח קבוע של עורך הדין לא ייצג עורך דין צד אחר, גם אם באותו ענין אין עורך הדין מייצג את הלקוח הקבוע; לענין הוראה זו, "לקוח קבוע" - לקוח שעורך הדין נותן לו שירותים דרך קבע.