למעלה מ-53 מליון שקלים חדשים אושרו ע"י מועצת עיריית בני-ברק, בשתי ישיבותיה האחרונות, בהתאם להצעת הרב חנוך זייברט, ראש העיר, במסגרת תקציבים בלתי רגילים, לפיתוח, לבינוי ולשדרוג בתחומים רבים ומגוונים באזורים שונים של העיר

כלים
רחוב דבורה הנביאה לאחר סלילה מחדש, הקמת מדרכות, עבודות תיעול וניקוז והתקנת תאורה חדשה
רחוב דבורה הנביאה לאחר סלילה מחדש, הקמת מדרכות, עבודות תיעול וניקוז והתקנת תאורה חדשה

המדובר בתנופת בינוי ושיפוצים של מבני חינוך ותשתיות ברחובות שונים, וזאת בהמשך לשורה ארוכה של עבודות שכבר בוצעו בשנה האחרונה, כבינוי אגף חדש בן 24 כיתות ללימוד בית-ספר בית-יעקב נוה-מאיר במתחם אליצור שברחוב אהרונוביץ, בעלות כספית של 20 מליון שקלים, ובכך להוסיף כיתות לתלמידות רבות שנכנסו בשנים האחרונות למערכת החינוך העירונית. מבנה חדש בן כיתות רבות הוקם גם במסגרת בית-הספר לחינוך מיוחד "דרכי חינוך" ברחוב אנילביץ, במקום מבנה ישן וקטן וגם בניה זו הסתכמה ב-13 מליון ₪. אושרו גם עבודות בינוי, בסך 12,344,000 ₪ בבי"ס "מסורת ישראל". כמו"כ נבנו עשרות כיתות גן באזורים שונים ובהם ברחוב צייטלין ובוצעו עבודות שיפוצים ושדרוג במבנים קיימים במסגרות חינוך שונות.

בנוסף לכך, בתחומי פיתוח תשתיות נסללו כבישים חדשים, במקומם של כבישים ישנים ובעייתיים, ובהם ברחובות הושע, רש"י, מהרש"ל, השלושה, הרב רוזובסקי, סוקולוב, ריינס, הרב גוטמכר, סמטאות אונקלוס וברוריה ורחוב דבורה הנביאה, כשברחובות אלו, בנוסף לסלילת כבישים, גם הוקמו מדרכות חדשות, הוחלפה התאורה ליעילה יותר, בוצעו עבודות ניקוז ותעלות. בימים אלו מתבצעות עבודות סלילה ושדרוג ברחובות רבים נוספים ובהם רחוב הרב צירלזון בשיכון ה', בעלות כספית של 3 מליון ₪, וכמו"כ שופצו גינות רבות ונוספו בהן מתקני משחקים חדשים כגבעת הזית, פארק גהה צפון, רח' אביעד, רח' בארי, ובתקופה זו מתבצעת עבודת רחבת-היקף של גינה ציבורית מעונות ויז'ניץ וגינות נוספות.

במסגרת התקציבים החדשים שאושרו בימים אלו, יוסדר צומת הרחובות ברטנורא-חזון-אי"ש בשכונת זכרון-מאיר, כולל רמזור, שיביא לשיפור הבטיחות ושיפור מצב התנועה במקום, וזאת בהמשך להתקנת מערכת הרמזור החדש בצומת הרחובות נחמיה-חזון-אי"ש, שבחודשים מאז הוקמה המצב הכללי בצומת השתפר ובס"ד גם נרשמה ירידה במספר תאונות בו.

בתחומי בינוי מקוואות הסתיים שלב א' בשיפוץ ובשדרוג המקווה בקריית-הרצוג, בסכום של 4,3 מליון ₪, ובימים אלו הוחל בעבודות שלב ב' בעלות כספית של 1,5 מליון ₪. עבודות בינוי מתבצעות להקמת אגף חדש במקווה שברחוב חפץ-חיים, שכונת זכרון-מאיר, בסכום של 4,5 מליון ₪, ובקרוב יוחל בפרוייקט לבינוי מקווה מרכזי במתחם הדיור החדש שברח' סוקולוב.

במערכת החינוך ירשם פיתוח משמעותי ביותר, ובין היתר יוקמו גני-ילדים חדשים ברחוב הרב מצליח, ברח' אנילביץ, ישופצו מבנים של תלמודי-תורה רבים, בהם באר-יהושע, זכרון-מאיר, אור זורח, אור דוד, פני מנחם, שתילי זיתים, שערי ציון, צאנז, נטע שעשועים, מעוז התורה, תורת יעקב, תורת ישעיהו, תיכון ויז'ניץ, וכמו"כ תבוצענה עבודות למיגון קרינה במוסדות חינוך, הנגשה של כיתות ללקויי שמיעה ב-13 מוסדות חינוך, התקנת גלאי רעידת אדמה, ולראשונה, גם תתבצענה עבודות גדולות לבינוי מעונות יום, בסיוע משרד הכלכלה, ברחובות הרב מצליח ושלוש השעות, בסכום של כתשעה מליון ₪.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS