"בנאום נתניהו על 'טיהור אתני' כיביכול ערך ראש הממשלה השוואה בין מעמד האזרחים במדינת ישראל לבין מצבם של המתנחלים הישראלים בשטחים הנמצאים תחת שלטון כיבוש ישראלי מזה כמעט חמישים שנה. אבל אם כבר, צריך ראש הממשלה לערוך את ההשוואה הזאת עד הסוף" אומר דובר גוש שלום אדם קלר

דובר גוש שלום אדם קלר
דובר גוש שלום אדם קלר

"הערבים בישראל הם אזרחי מדינת ישראל. הם מצביעים בבחירות לכנסת ישראל וכיום הם מיוצגים על ידי הסיעה השלישית בגודלה בכנסת. הם כפופים לחוק הישראלי. אם אזרח ערבי בישראל רוצה להחזיק נשק הוא צריך לפנות למשרד הפנים של מדינת ישראל ולבקש רשיון להחזקת נשק. אם בקשתו לרשיון סורבה והוא בכל זאת מחזיק נשק, משטרת ישראל עשויה לעצור אותו ולהחרים את הנשק והוא יעמוד לדין בבית משפט של מדינת ישראל על החזקת נשק בלי רשיון. אם ערבי אזרח ישראל נחשד בעברה על החוק, הוא עשוי להעצר בידי משטרת ישראל, ואם מדובר בחשד של עבירה על בטחון מדינת ישראל – גם להגיע לחקירה של השב"כ הישראלי. אם ימצאו נגדו ראיות לביצוע עבירה, הוא יעמוד לדין בבית משפט של מדינת ישראל ואם ימצא אשם - ישב בכלא הישראלי לתקופה שיפסוק בית המשפט הישראלי. כזה הוא מעמד הערבים במדינת ישראל.

לדברי קלר: "בהחלט, נכון וראוי לדרוש שהמתנחלים החיים כיום בשטחי הגדה המערבית יוכלו לזכות למעמד מקביל במדינת פלסטין. מכל הבחינות, לא רצוי שמדינת ישראל תפנה פיזית את המתנחלים היושבים כיום בשטח. בכל מקרה, השיטות שהופעלו בצפון סיני ב-1982 ובגוש קטיף ב-2005 – כלומר, שחיילים יאחזו פיזית בכל מתנחל ויפנו אותו פיזית מהשטח – לא ניתנו למימוש כאשר מדובר במאות אלפי אנשים. במקום זאת, יש לקבוע מועד לפינוי מוחלט של חיילי צה"ל מהשטח והעברתו לריבונות פלסטינית מלאה. המתנחלים לא יפונו אלא אם הם עצמם יבקשו להתפנות."

"למי שירצו להישאר בשטח כאזרחי מדינת פלסטין חייבת להיות שמורה הזכות הזאת – כאמור, באותם תנאים בהם חיים האזרחים הערבים בישראל. דהיינו, הם יהיו יהודים אזרחי פלסטין. הם יוכלו להצביע בבחירות לפרלמנט הפלסטיני ולקבל שם יצוג בהתאם למשקלם באוכלוסית פלסטין. אם יהודי אזרח פלסטין ירצה להחזיק נשק הוא יצטרך לפנות למשרד הפנים של מדינת פלסטין ולבקש רשיון להחזקת נשק. אם בקשתו לרשיון סורבה והוא בכל זאת יחזיק נשק, משטרת פלסטין תהיה עשויה לעצור אותו ולהחרים את הנשק והוא יעמוד לדין בבית משפט של מדינת פלסטין על החזקת נשק בלי רשיון."

אם יהודי אזרח פלסטין יחשד בעברה על החוק, הוא יהיה עשוי להעצר בידי משטרת פלסטין, ואם יהיה מדובר בחשד של עבירה על בטחון מדינת פלסטין – גם להגיע לחקירה של שירותי הביטחון הפלסטינים. אם ימצאו נגדו ראיות לביצוע עבירה, הוא יעמוד לדין בבית משפט של מדינת פלסטין ואם ימצא אשם – ישב בכלא הפלסטיני לתקופה שיפסוק בית המשפט הפלסטיני. כזה יהיה מעמד היהודים במדינת פלסטין – מקביל בדיוק למעמד הערבים במדינת ישראל." אומר קלר

"בהחלט חשוב לעמוד על כך שבהסכם השלום תינתן לכל אחד ואחת מהמתנחלים החיים כיום בשטח הגדה המערבית האופציה להישאר שם בתנאים האלה. כמה מהם באמת ירצו בכך - זאת כבר שאלה אחרת. אפשר להעריך כי רובם הגדול של המתנחלים יעדיפו בתנאים האלה להיות ציונים טובים ולעלות לישראל. אבל זה כבר לא יהיה טיהור אתני, זה יהיה פשוט ציונות". הוסיף קלר