מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ופונו 12 נסיונות פלישה. במחצית מהמקרים, הפלישות פונו ונהרסו על ידי הפולשים עצמם. במסגרת המבצע פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 4 מבנים בלתי חוקיים חדשים, שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט. בנוסף פונו כ-10 מבנים נוספים, גדרות ו-3 סוללות עפר – כולם הוצבו על אדמות מדינה ללא היתר ובניגוד לחוק

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 14 מבנים ב-12 פינויים שונים
במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 14 מבנים ב-12 פינויים שונים

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 14 מבנים ב-12 פינויים שונים, לאחר שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב בניגוד לחוק וללא היתר. במחצית מהם 6 מתוך 12 הפינויים שתוכננו ברחבי הנגב, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסות ופינויים באופן עצמי כדי להימנע מתביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, ארבעה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואיים, תוך הפרת פסיקה מפורשת של בית המשפט.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים, פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, ליד הישוב אום בטין גדרות וסככה שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק. במסגרת המבצע תוכננו לביצוע גם צווי סילוק פולשים נגד סוללת עפר בלתי חוקית בישוב כסייפה, סוללת עפר נוספת שהוקמה ללא היתר ליד הישוב ערד וליד תל שבע מבנה קל וסוללת עפר שהוקמו בניגוד לחוק, אך כאשר הגיעו המפקחים למקום נמצא כי הפולשים בכל המיקרים הללו ביצעו הריסות עצמיות על מנת להמנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם.

בנוסף בוצעו במסגרת המבצע 7 צווים מינהליים של משרד הפנים. בשלושה מתוכם, בוצעו הריסות עצמיות של המבנים שהוקמו ע"י פולשים בפזורת שגב שלום שבנגב, מאחר והפולשים ביקשו להימנע מתביעות כספיות המוגשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי. בארבעה צווים נוספים פונו ונהרסו 4 מבנים שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק בכביש 25 צפון, שם הפולשים ניסו באמצעות אוטובוסים לחסום בפני כוחות האכיפה את המעבר, אך לאחר שהמפקחים פינו 2 אוטובוסים ומיניבוס מהשטח הבינו הפולשים את נחישותם של המפקחים והחליטו לפנות בעצמם את שאר האוטובוסים מהמקום ולאפשר את ביצוע הפינוי כסדרו. כוחות האכיפה פינו בנוסף מספר מבנים קלים שהוקמו גם הם בניגוד לחוק ליד בסיס נבטים.

בכל המקרים המפקחים השיבו את הקרקעות למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות.

"העדות הטובה ביותר לכך שמדיניות האכיפה המחמירה אפקטיבית, היא ריבוי הפולשים שמחליטים לבצע הריסות עצמיות כדי להמנע מתביעות ובכך חוסכים לעצמם ולקופת המדינה הוצאות מיותרות בגין פינויים. מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, פועלים לאכיפת החוק ולהגנה על אדמות המדינה בכל רחבי הארץ לטובת הציבור כולו וימשיכו לעשות כן לטובת הדורות הבאים." אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.