מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 16 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול. הישג נרשם לאכיפה כאשר רובן המכריע – 13 במספר פונו על ידי הפולשים עצמם. סה"כ פונו במבצע 11 מבנים, 3 גדרות, מצבור עצים ושתי סוללות עפר, כל אלה הוצבו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 16 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים
במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 16 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 16 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב, כולם נבנו בניגוד לחוק וללא היתר על הקרקע הציבורית.

הישג משמעותי נרשם לאכיפה כאשר בשלושה עשר מהמקרים, נמצא כי הפולשים ביצעו פינוי בעצמם כדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות נגד פולשים ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים של הרשות והסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ערימת עצים וגדר בלתי חוקית שהוקמה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה ע"י מסיגי גבול באיזור אבו תלול. ליד ירוחם המפקחים פינו שתי פלישות שונות באחת מהן סוללת עפר שהוקמה ללא היתר, שם כוחות האכיפה יישרו את הקרקע ובשנייה גדר שהוקמה על אדמות המדינה, המפקחים פרקו את הגדר והשיבו את הקרקע לקדמותה.

בשישה פינויים נוספים שתיכננו לבצע מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה שכללו סוללת עפר בלתי חוקית בישוב פורעה, גדר באיזור רמת בקע, מבנה באיזור משולש חווה, שני דוכנים בלתי חוקיים בישוב שגב שלום ועוד מבנה מגורים וגדר בעיר רהט, כאשר הגיעו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה למקום, הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את כל הפלישות הללו, פירקו בעצמם את כל מה שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטח והשיבו לרשות המפקחים את קרקעות המדינה.

גם במסגרת 7 צווי הריסה מינהליים של הועדה המחוזית של משרד האוצר, נמצא כי מסיגי הגבול ביצעו הריסות עצמיות כדי להימנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם. בכל המקרים, המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שלטים המתריעים מפני פלישות במקום.

"מדובר במגמה חשובה ביותר כאשר בשבועות האחרונים אנחנו נוכחים בעלייה תלולה בשיעור הפינויים העצמיים. בשנים האחרונות אנחנו נוקטים במדיניות אכיפה נחושה במסגרתה פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים ואף את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מדיניות אכיפה זו הוכיחה עצמה כאשר בשטח רוב הפולשים אכן החליטו לבצע פינויים עצמיים ובכך חסכו לעצמם ולקופה הציבורית הוצאות מיותרות בגין פינויים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.