מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 5 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול, אחד מתוכם פונה על ידי הפולשים עצמם. באחת הפלישות, בישוב כסייפה, אחד הפולשים תקף שוטר, בעקבות תקיפתו הוא נעצר בעוד הכוחות השלימו את הריסת המבנה כמתוכנן

פינוי מבנה מגורים שהוקם ע"י מסיגי גבול ללא היתר ובניגוד לחוק בישוב כסייפה
פינוי מבנה מגורים שהוקם ע"י מסיגי גבול ללא היתר ובניגוד לחוק בישוב כסייפה

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 5 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב, כולם נבנו בניגוד לחוק וללא היתר על הקרקע הציבורית.

באחד המקרים, נמצא כי הפולשים ביצעו פינוי בעצמם כדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות נגד פולשים ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע. מדובר במיקרה בו הפולשים הציבו באזור הישוב ערוער מכולה על אדמות מדינה שכלל לא הוקצו להם. כאשר הגיעו מפקחי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים למקום, הם נוכחו כי הפולשים פינו את המכולה, ניקו את השטח והשיבו לרשות המפקחים את קרקעות המדינה.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים של הרשות פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) גדר בלתי חוקית שהוקמה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה ע"י מסיגי גבול באיזור שכונה 8 בלקייה ומבנה מגורים שהוקם ע"י מסיגי גבול ללא היתר ובניגוד לחוק בישוב כסייפה. בעת הפינוי אחד הפולשים בכסייפה תקף את אחד השוטרים שנכחו במקום באותה עת. בעקבות התקיפה התוקף נעצר וההריסה הושלמה כסדרה.

במסגרת צווי הריסה מינהליים של הועדה המחוזית של משרד הפנים, מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ומשרד הפנים בליווי כוחות משטרה, הרסו באזור זיאדנה, השוכן צפונית לישוב רהט, שני מקרים שונים ובכל אחד מהם מבנה מגורים בלתי חוקי.

בכל המקרים, המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שלטים המתריעים מפני פלישות במקום.

"מפקחי רמ"י פועלים לכל אורך השנה בכל רחבי הארץ בהגנה על אדמות המדינה מפני מסיגי גבול אשר גוזלים את אדמות הציבור לשימושם הפרטי. כל הפולשים מוזהרים כי הם פועלים בניגוד לחוק וכי אם לא יפנו את הקרקע בעצמם הם חשופים לתביעות והוצאות בגין פינויים. פולש אשר לא מתפנה בעצמו, מפונה עפ"י חוק בליווי שוטרים ובהמשך הוא אף נתבע להשיב למדינה את עלויות הפינוי. מדיניות האכיפה מוכיחה עצמה כאשר בשטח פולשים רבים מחליטים לבצע פינויים עצמיים ובכך חוסכים לעצמם ולקופה הציבורית הוצאות מיותרות בגין פינויים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.