מרדכי סיבוני, תושב הרצליה אשר השתלט על קרקע בבעלות המדינה, נדרש לפנות את הקרקע לאחר שמפקחי הרשות הוציאו נגדו צו סילוק פולשים. נגד סיבוני אף הוגשה תלונה למשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. במידה וסיבוני לא יפנה את הקרקע כנדרש, הוא יפונה על ידי מפקחי הרשות בליווי כוחות משטרה

כלים
סיבוני פלש למגרש המיועד לשיווק למגורים בבעלות המדינה בשכונת נוף ים בהרצליה, הציב עליו קראוון, החל להתגורר בו ושיכן את כלביו בחצר
סיבוני פלש למגרש המיועד לשיווק למגורים בבעלות המדינה בשכונת נוף ים בהרצליה, הציב עליו קראוון, החל להתגורר בו ושיכן את כלביו בחצר

מרדכי סיבוני, תושב הרצליה, אותר לאחרונה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל תוך שהוא פולש לאדמות המדינה. סיבוני פלש למגרש המיועד לשיווק למגורים בבעלות המדינה בשכונת נוף ים בהרצליה, הציב עליו קראוון, החל להתגורר בו ושיכן את כלביו בחצר, כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק.

מפקחי הרשות הודיעו לסיבוני כי הוא עובר על החוק וכי עליו לפנות את הקרקע ואף הוציאו נגדו צו סילוק פולשים המודיע לו כי עליו לפנות את הקרקע בתוך 30 יום ולא, יפונה לפי החוק בליווי המשטרה.

במקביל, הגישו מפקחי רשות מקרקעי ישראל תלונה במשטרת הרצליה כנגד סיבוני. התלונה הוגשה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

במידה וסיבוני לא יישמע לצו ויפנה את הקרקע בזמן שהוקצב לו, ייערכו ברשות לפינוי הקרקע בסיוע משטרת ישראל. כמו כן מפקחי הרשות הודיעו לסיבוני כי אם לא יפנה את הקרקע, הם נערכים, בתיאום עם פרקליטות המדינה, להגיש לאחר הפינוי תביעה כספית נגדו, בה יידרש לשלם רטרואקטיבית על דמי השימוש בקרקע, ואת עלויות הפינוי לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

"סיבוני פלש לקרקע בבעלות המדינה המיועדת למגורים, הציב עליה קראוון למגוריו והחל להכשיר אותה לשימושו הפרטי תוך שהוא שיכן את כלביו בחצר עם רצועה ארוכה שאפשרה להם לנוע בשטח נרחב כדי למנוע מעבר ולקבוע עובדות בשטח. לא נאפשר לגזול את אדמות המדינה, אם הפולש לא יתפנה מהשטח בעצמו, הוא יפונה ואף יאלץ לשאת בעלויות הפינוי. מפקחי רמ"י פרוסים ברחבי הארץ ופועלים כנגד מסיגי גבול המנסים לגזול לשימושם האישי את הקרקעות הציבורית", אומר עמיר גילת, מנהל מרחב ת"א-מרכז בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS