רשות מקרקעי ישראל נערכת לביצוע פינוי הפלישה לאדמות המדינה שאותרה בצמוד לביתו של ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי ולהריסת המבנים הבלתי חוקיים שהוקמו במקום. במסגרת פעילות אכיפה בחודש אוקטובר האחרון, הגישו מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל צו סילוק פולשים ותלונה למשטרת זיכרון יעקב כנגד ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי, שלטענת המפקחים הסיג גבול לשטחי מדינה בהיקף של כ-600 מ"ר, בסמוך לביתו בפורדיס. בעקבות צו סילוק הפולשים שהוגש כנגדו טען ראש מועצת פורדיס מרעי כי מדובר בפעילות שביצעו בנו, זכריה מרעי והמועצה המקומית. כעת התקבל בבית משפט השלום בחדרה פסק דין של כבוד השופט אהוד קפלן, בו דחה השופט את בקשת מועצת פורדיס לעיכוב ביצוע צו ההריסה וקבע כי רשות מקרקעי ישראל יכולה להמשיך לפעול לפינוי הפלישה לאדמות המדינה

פלישה לאדמות המדינה בצמוד לביתו של ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי.
פלישה לאדמות המדינה בצמוד לביתו של ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי.

פסק דין של בית משפט השלום בחדרה הורה למעשה למועצת פורדיס ולכל מי שטען כי הוא בעל הדין בקרקע לפנות את קרקעות המדינה עליהן השתלטו שלא כחוק. הפרשה החלה לפני כחצי שנה, אז איתרו מפקחי רשות מקרקעי ישראל פלישה לאדמות המדינה בצמוד לביתו של ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי.

מדובר בשטח שיעודו בנייה למגורים, בגודל של כ- 600 מ"ר במרכז הכפר פורדיס. ראש המועצה נחשד שתפס את השטח והציב עליו מבנה יביל המשמש למגורי שומרים, מבנה קבע מחופה עץ, משטח אספלט ששימש לחניה, גינון נוי וקירות בטון תומכים – כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק. מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו נגד ראש מועצת פורדיס תלונה במשטרה ומסרו למרעי צו סילוק פולשים, המורה לו לפנות את הקרקע תוך 30 יום, והבהירו לו כי במידה ולא יעשה כן, יפונה בליווי המשטרה וייתבע להשיב לקופה הציבורית את הוצאות הפינוי לרבות עלויות הפעלת ציוד מיכני, כוח אדם אבטחה ועוד.

מרעי טען תחילה כי פלש לשטח בעקבות איומים על חייו, ובהמשך הוציא פסק דין הצהרתי שמדובר בכלל בפעילות שביצעו בנו – זכריה מרעי, והמועצה המקומית. בעקבות זאת, מפקחי רמ"י הוציאו צו סילוק פולשים כנגד בנו של מרעי וכנגד המועצה המקומית פורדיס בדרישה לפנות את קרקעות המדינה אליהן פלשו בניגוד לחוק. מועצת פורדיס הגישה ביום 13 ביוני 2016, בקשה לפסק דין הצהרתי שיצהיר כי גבולות החלקה הגובלת במגרש הם בהתאם לתוכנית שצורפה מטעמה, ולצו מניעה זמני שיעכב את ביצועו של צו הריסה מנהלי שהוצא כבר ביום 4 בינואר 2016, ואשר ביצועו מתעכבת כבר למעלה מ-6 חודשים.המדינה יוצגה בהליך באמצעות עו"ד הדר מסורי מפרקליטות המדינה מחוז חיפה(אזרחי).

כבוד השופט קפלן, קבע בפסק הדין כי "הן המועצה והן ראש המועצה אינם מכבדים את צו ההריסה שניתן, למרות שהעניין נדון כבר 8 פעמים בשתי ערכאות, וכעת הם באים לבית המשפט בבקשה לעכב את הצו בטענה שחלק קטן מהמבנים המתוארים בצו נמצאים מחוץ למגרש 76 (וגם למבנים אלה אין היתר כדין והם בנויים על קרקע ציבורית)." השופט המשיך וקבע כי "המבקשת אינה באה בניקיון כפיים, כאשר המועצה, וכל מי שקשור לעניין מטעמם, לא פעלו לביצוע אותם חלקים של הצו שאינם שנויים במחלוקת על ידם. הם לא הרסו מאומה, גם לא את מה שהם טוענים שכן נמצא בתוך מגרש 76, וקשה להשתחרר מהתחושה שמדובר בעוד ניסיון נפסד למשוך את ההליכים ולעכב את ביצועו של הצו בכל מחיר."

השופט קפלן, דחה, כאמור, את הבקשה וביטל את הצו הזמני כנגד צו ההריסה המינהלי, בנוסף השופט קבע כי מועצת פורדיס תישא בהוצאות הבקשה בסך 5,000 ש"ח.

כעת ממתינים ברשות מקרקעי ישראל לכך שהמועצה וזכריה מרעי יפנו בעצמם את השטח לפי פסק הדין. במידה והמועצה ומרעי לא יפנו את הקרקע מיידית, החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, שכבר העבירה בקשת סיוע לביצוע פינוי למשטרת זיכרון יעקב, תפעל לפנותם מהקרקע בליווי משטרתי ובעזרת ציוד מכני והנדסי.

כזכור, כבר בשנת 2012 תפסו מפקחי הרשות את מרעי לראשונה כשהוא פולש לקרקע הסמוכה לביתו, בה בנה מרעי פרגולה וסוכת גפנים, הכשיר דרך גישה לבית, והשתמש בה לאחסנת ציוד פרטי. לאחר פסק דין שהתקבל נגד מרעי הוא נאלץ לפנות את הקרקע בעצמו, עוד בשנת 2012.

מנהל מרחב שמירה צפון - חיפה של רשות מקרקעי ישראל, ערן ליבנה, אומר: "פסיקת בית המשפט שהתקבלה היא בהחלט בשורה חשובה לשלטון החוק וכנגד גזילת אדמות הציבור בעיקר כאשר מדובר ברשויות מקומיות או נבחרי ציבור. אם מרעי והמועצה לא יפנו את השטח, הם יפונו בליווי משטרה ולאחר מכן ייתבעו להחזיר לקופה הציבורית, לא רק את עלויות ההליך המשפטי אלא גם את כלל עלויות הפינוי, כפי שאנחנו נוהגים בכל מסיגי הגבול והפולשים. יש לציין במיוחד את העבודה המסורה של אנשי פרקליטות חיפה (אזרחי) בכלל ועו"ד הדר מסורי בפרט, שייצגו את האינטרס הציבורי נאמנה בהליכים השונים והרבים בתיק"