עורך הדין חי בר-אל - פרקליטה של הקצינה שלפי הנטען ע"י המחלקה לחקירות שוטרים הוטרדה מינית בידי ניצב רוני ריטמן, מפקד להב 433 - מזהיר את את אתר "וואלה" מתביעת לשון הרע שיגיש בשם הקצינה נגד האתר. במכתב למערכת "וואלה" שהופנה לעורך הראשי, מר אבי אלקלעי, ולכתב מר יוסי אלי, טוען עורך הדין בר-אל כי האתר וואלה פרסם דברי לשון הרע על קצינת המשטרה, רפ"ק צ'

עורך הדין חי בר-אל - פרקליטה של הקצינה צ'
עורך הדין חי בר-אל - פרקליטה של הקצינה צ'

המכתב המלא:

בשם מרשתי, רפ"ק צ', הריני לפנות אליכם כדלקמן:

1.באתר החדשות "וואלה" באינטרנט פרסמתם בתאריך 15.06.16 שני פרסומים – האחד באמצעות סרטון והשני באמצעות כתבה עליה חתום הכתב מר יוסי אלי.

2.בפרסומים אלה נטען על ידכם כי מרשתי שותפה עם גורמים בכירים בעלי כוח וממון אשר באמצעות קמפיין מתוזמן והגשת עתירתה לבג''ץ מנסה להטיל אימה על ניצב ריטמן במטרה לפגוע בחקירות רגישות המתנהלות ביחידת להב 433, עוד נטען כי מטרתם של הגורמים העומדים מאחורי מרשתי היא למוטט את האגף לחקירות ולמודיעין במשטרה.

3.הדברים שהובאו בעניין זה באתרכם הם כדלקמן:

"אתמול נחשפו בחדשות ערוץ 10 ציטוטים שיוחסו לאלשיך לפיהם "כבר כמה חודשים שגורמים בכירים, רובד של אנשים בעלי כוח וממון פועלים כדי להטיל אימה על רוני ריטמן ובכירים נוספים, המנהלים חקירות רגישות". בסביבת אלשיך רמזו כי אמירות אלה מתייחסות בין היתר לשני קצינים. אחת מהן היא הקצינה שהתלוננה נגד ר' להב 433, ניצב ריטמן, שגם הגישה עתירה לבג"ץ נוכח ההחלטה להשאירו בתפקידו".

4.המשכתם והוספתם חטא על פשע, ופרסמתם עוד כי מרשתי מקבלת סיוע כספי למימון היעוץ המשפטי שלה תוך רמיזה כי אותם גורמים בכירים הם המממנים סיוע זה "לקראת הדיון נגד ריטמן, כך נודע, היא וקצין שהושעה, מקבלים לכאורה סיוע כספי למימון עורכי דין וייעוץ משפטי".

5.בהתייחס לאמיתות הפרסומים שלכם, נצטט את יועמ"ש המשטרה עוה"ד גורדון בתשובתו אלינו מיום 23.06.2016, המתייחס לפרסומים אלה המצוטטים לעיל וקובע כי מדובר ב״אוסף של רכילויות, קטעי דברים, שמועות והערכות של גורמים מגורמים שונים, אשר החליטו, משיקוליהם, לפרסמם ולייחסם למפכ״ל או לגורמים המקורבים לו״.

6.זאת ועוד, באותם פרסומים שקריים, הוספתם מידע שגוי נוסף בו נאמר כי שמו של ניצב ריטמן "נוקה בפרשה של הטרדה מינית" ובכך טענתם למעשה כי מרשתי הגישה תלונת שווא נגד ניצב ריטמן, בעוד שלמעשה נקבע על ידי מח"ש באופן חד משמעי כי ניצב ריטמן ביצע את המעשים שיוחסו לו והיועמ"ש לממשלה החליט כי אילו לא היתה התיישנות היה ממליץ להעמיד את ניצב ריטמן לדין משמעתי. אף ריטמן עצמו מודה בחלק מהמעשים המיוחסים לו, כפי שפורסם בהרחבה וכפי שמופיע בעתירה שהגישה מרשתי לבג"ץ.

7.שקר בוטה נוסף המופיע בפרסומים אלה, הוא כי מרשתי "הודחה מהמשטרה לאחר קצין בודק שעשו במשטרה בנוגע להתנהלות שלה בתוך אגף המודיעין של המשטרה".

8.בנוסף לפרסומים לעיל, הוספתם ופרסמת בלא פחות מארבעה מועדים שונים, דברי לשון הרע שקריים כנגד מרשתי, כמפורט להלן ובאופן מדגמי בלבד:

א.מתוך כתבתו של יוסי אלי מיום 8.12.15, שם פורסם בכתב, כדלקמן:

"גיא ניר ייצא לחופשה כפויה בהתאם להמלצות שהוצגו למפכ"ל אלשיך. ניר, שניהל רומן עם הקצינה המוטרדת כביכול על ידי ניצב רוני ריטמן, הוא שהוביל את התלונה על הטרדות מיניות נגד מפקד להב 433" [..] "ניר הוא הגורם שהתלונן נגד מפקד להב 433, ניצב רוני ריטמן, בפרשת עבירות המין נגד קצינה בדרגת רב פקד. ראש חטיבת המודיעין ניהל רומן עם המוטרדת לכאורה על ידי ריטמן..."

ב.מתוך כתבתו של יוסי אלי מיום 29.12.15, שם פורסם בכתבת הוידאו, כדלקמן: "תת ניצב גיא ניר מפקד חטיבת המודיעין במשטרה ואותה קצינה, גם היא משרתת בחטיבת המודיעין במשטרה הודחו מתפקידם." [..] "כן אבל הבעת האמון הזאת שאתה מדבר עליה כלפי הקצין הבכיר בהכרח גוררת גם אי הבעת אמון בקצין בכיר אחר וקצינה זוטרה יותר מעורבת, יש לומר מעורבת מידי".

ג.מתוך כתבתו של יוסי אלי מיום 11.6.16, שם פורסם בכתב, כדלקמן:

"כלפי הקצינה שהגישה את התלונה נגד מפקד יחידת העילית, נטען על ידי מקורביו של ריטמן כי עשתה זאת במסגרת "מלחמת הגנרלים" ששררה במשטרה בתקופת המפכ"ל יוחנן דנינו".

ד.מתוך כתבתו של יוסי אלי מיום 22.6.16, שם פורסם בכתב, כדלקמן:

"המתלוננת המרכזית נגד ניצב ריטמן שלא פעם צעקה על קצינות: "סתומה, גם אם אני מרביצה לך את לא עונה לי".

9.כל הטענות, הפרסומים וההאשמות הנכללות בפרסומיכם אלה, אין בהם, כאמור, ולו שמץ של אמת והם נועדו ליצור אווירה ציבורית עוינת כלפי מרשתי עד כדי ניסיון להטות את ההליך המשפטי המתנהל בעתירתה לבג"ץ.

10.מצער למדי כי החלטתם לשקף לקוראיכם וצופיכם תמונה שקרית ולא מאוזנת ככל הניתן, ולשם כך אף בחרתם שלא לציין כי דווקא ניצב ריטמן הוא זה שמקבל סיוע משפטי משלושה עורכי דין בכירים ויקרים, יעוץ תקשורתי ואסטרטגי ממשרד יוקרתי וכן נהנה מתמיכת המנגנון החזק ומהגיבוי של משטרת ישראל בראשות המפכ"ל בכבודו ועצמו וחטיבת הדוברות כולה אשר מוציאה הודעות תמיכה בו והודעות מכפישות כלפי מרשתי.

11.כל הפרסומים השקריים, השגויים והפוגעניים אותם פרסמתם באתר החדשות שלכם כפי שהוצג במכתבנו זה, נעשו מבלי שמילאתם את חובתכם העיתונאית הבסיסית לבקש ממרשתי או ממני כבא כוחה את תגובתנו להכפשות אלה טרם הפצתם.

12.הדברים שפרסמתם מהווים הוצאת לשון הרע ע"פ הוראות חוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965.

13.לפיכך, הנכם נדרשים:

א.לחזור בכם לאלתר מכל הפרסומים השקריים והשגויים האמורים לעיל, הפרסום יהיה באותו אופן ובאותה התפוצה בה פרסמתם את הפרסומים נשואי מכתב זה.

ב.לשלוח לאלתר למרשתי מכתב התנצלות בו אתם מביעים צער על פרסומים אלה ועל עוגמת הנפש הרבה שנגרמה לה כתוצאה מהם.

ג.על אף שמרשתי זכאית לפיצוי בסך 100,000 ₪ בגין כל פרסום של דברי לשון הרע שנעשה על ידכם, בסך כולל של 500,000 ₪, לצרכי פשרה בלבד - הנכם נדרשים לפצות את מרשתי ולהעביר אליה באמצעותי פיצוי כספי בסך 300,000 ₪ בגין עוגמת הנפש הרבה והפגיעה הקשה שנגרמה לה כתוצאה מהפרסומים השקריים והשגויים שפרסמתם וזאת מבלי שנתתם לה את הזכות להעמיד אתכם על טעויותיכם מבעוד מועד או אפילו להגן על שמה הטוב.

14.בכוונת מרשתי להפיץ את מכתב ההתנצלות שלכם לאמצעי תקשורת אחרים על מנת שאלה לא יחזרו על המידע השקרי והשגוי שפרסמתם ולא יצטטו מתוכו ובכך תוכל מרשתי לנסות להקטין את הפגיעה והנזק הרב שכבר גרמתם לה בפרסומים אלה.

15.הנני להודיעכם כי אם לא תתמלאנה דרישותינו כמפורט בסעיף 10 לעיל עד ולא יאוחר מיום 30.06.16, תאלץ מרשתי לפנות לערכאות משפטיות למיצוי זכויותיה והגנה על שמה הטוב.

אין באמור במכתב זה או במה שלא נאמר בו, כד לפגוע באיזה מטענותיה ו/או זכויותיה של מרשתי ואלה שמורות לה במלואן.

בכבוד רב,

חי בר-אל, עורך דין ומגשר