מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו 2 מיקרים של הסגת גבול על אדמות מדינה בשכונת עג'מי ביפו. פלישה נוספת, שאותה ע"י המפקחים פונתה באופן עצמי ע"י הפולש. מדובר בשלוש פלישות שונות לקרקע המיועדת לשיווק למגורים, עליה ניבנו שלושה מבני מגורים ומחסן, בניגוד לחוק. הפולשים שבנו את המבנים החלו להתגורר בהם, ללא היתר ובניגוד לחוק, ומנעו את פעולת שיווק הקרקע למגורים במתחם. פעולות האכיפה החזירו למאגר הקרקעות הציבורי 7 מגרשים המיועדים לשיווק למגורים

מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו 2 מיקרים של הסגת גבול על אדמות מדינה בשכונת עג'מי ביפו
מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו 2 מיקרים של הסגת גבול על אדמות מדינה בשכונת עג'מי ביפו

הפולשים שהשתלטו על הקרקע, בשטח כולל של כ- 1,200 מ"ר, אותרו במהלך פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל, השומרים על אדמות המדינה מפני פולשים ומסיגי גבול.

בפלישה הראשונה, בני משפחה פלשו לשתי חלקות הנמצאות בצמוד לביתם, הקימו עליהן 2 מבני מגורים, נטעו עצים והקימו פינת ישיבה, כל זאת ללא היתרים ובניגוד לחוק.

בפלישה השנייה, בני משפחה אחרת המתגוררים בסמוך, פלשו לאדמת המדינה והקימו עליה מבנה מגורים בגודל של כ-110 מ"ר, נטעו עצים ובנו מחסן בגודל של כ-20 מ"ר לשימושם בניגוד לחוק וללא היתרים.

בפלישה השלישית, בני משפחה נוספת המתגוררים גם הם בסמוך, גידרו את אדמת המדינה לשימושם ללא היתר ובניגוד לחוק. הפלישות אל אדמות המדינה מהוות עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

לאחר קבלת פסקי דין לפינוי הקרקע הבהירו מפקחי רשות מקרקעי ישראל לפולשים כי עליהם לפנות את הקרקע, ואם לא יעשו כן יהיו חשופים לתביעות פליליות וכספיות, להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע לקופת המדינה.

משפחה אחת החליטה לפנות את השטח בעצמה על מנת להמנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פנויה. מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגיעו להסכמה עם שתי המשפחות הנוספות במסגרתה הם יפנו את כל הציוד וחפציהם מהמקום, ישיבו את הקרקע לידי המפקחים והמפקחים יבצעו בפועל את הריסת המבנים הבלתי חוקיים.

לאחר שהפולשים פינו את המבנים, מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הרסו את המבנים הבלתי חוקיים, באמצעות ציוד מכני והנדסי, פינו את הפסולת לאתר הטמנה מורשה והחזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות. בקרוב הקרקע צפויה לצאת לשיווק במכרז למגורים.

עמיר גילת, מנהל מרחב השמירה על הקרקע מרכז ברשות מקרקעי ישראל, אומר "כל מקרה של פינוי עצמי, אשר חוסך למדינה בזבוז מיותר של משאבים, הוא הצלחה מרשימה למפקחי רשות מקרקעי ישראל, המופקדים על השמירה על קרקעות המדינה. המפקחים נקטו בשטח בשילוב הדרוש בין נחישות לרגישות והצליחו להביא לכך שהפולשים פינו את חפציהם ועזבו את הקרקע בעצמם, כשלנו נותר רק להרוס את המבנים. סה"כ הוחזרו 7 מגרשים לרשות המדינה, מגרשים אשר פנויים כעת למגורים".