רשות מקרקעי ישראל החלה בהכנות לפעילות אכיפה רחבת היקף שתביא לפינוי 16 הסגות גבול למקרקעי הציבור שהתגלו בישוב הקהילתי גן נר. מדובר בשלב ראשון לאכיפה שאחריו יפעלו כנגד הסגות גבול נוספות בישוב. זהו ריכוז חריג של פלישות לשטחים ציבוריים פתוחים שהתגלו ביישוב הקטן. בין הסגות הגבול שהתגלו - בריכות שחייה, יחידות דיור, הרחבות חצרות ועוד. מדובר בעבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. בכיר ברשות: "ממצאי המפקחים הועברו גם לוועדה המקומית לתכנון ובניה על מנת שזו תפעל על פי סמכותה כנגד הבניה הבלתי חוקית והשימוש בשטחים הציבוריים בניגוד לתוכנית התקפה"

גן נר. עשרות פלישות לקרקעות הציבוריות
גן נר. עשרות פלישות לקרקעות הציבוריות

בחודשים האחרונים איתרו מפקחי רשות מקרקעי ישראל, עשרות רבות של מקרי הסגות גבול לקרקעות ציבוריות בגן נר. מדובר באדמות בבעלות המדינה המיועדות לשמש כשטחים ציבוריים פתוחים לרווחת כל תושבי הישוב הקהילתי, אך נתפסו ע"י עברייני קרקע שפלשו אליהן.

למסיגי הגבול הוגשו התראות לפיהן עליהם לפנות בעצמם את הקרקע, ואם לא יעשו כן יפונו בהתאם לחוק. בעקבות ההתראות שנשלחו, פנו חלק מהפולשים למפקחי רשות מקרקעי ישראל והודיעו על כוונתם לפנות את הפלישות. אחד הפולשים אף פינה את יחידת הדיור שהציב על אדמות מדינה בסמוך למגרש שבבעלותו.

הפלישות בישוב גן נר אותרו במסגרת סקר ומדידת שטחים שערכו לאחרונה מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), כחלק מפעילותם השוטפת לאיתור עברות בניה וקרקע על אדמות המדינה, לאחר שהתקבל מידע על פלישות וחריגות בניה בישוב. בפעולה אותרו 16 פלישות שונות לאדמות המדינה.

על הקרקע הציבורית בוצעו פעולות הקמה של שימושים רבים וצורמים: הוקמו בריכות שחיה פרטיות, יחידות דיור, סככות, חניות פרטיות, מחסנים ומשרדים - והכל לשימושם הפרטי של מסיגי הגבול. במקרים נוספים הורחבו גינות פרטיות על חשבון קרקע ציבורית והוקמו מתקנים שונים ומסלעות לנוי ובילוי לשימושם הפרטי של הפולשים.

כעת ממתינים ברשות מקרקעי ישראל לתום התקופה שהוקצבה לפולשים לפנות בעצמם את השטח לפי ההתראות. באם לא יפנו בעצמם את הקרקע בפרק הזמן שנקבע, תגיש החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל תביעות משפטיות לסילוק יד וכן תביעות נוספות לתשלום דמי שימוש לכל תקופת השימוש והחזקה הלא חוקית בקרקע התפוסה. הרשות נערכת למבצע אכיפה מקיף בישוב בו מפקחי רמ"י יפעלו לפינוי כלל הפלישות לאדמות המדינה.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל : "מדובר בתופעה חמורה של ריכוז חריג ביותר של עבירות מקרקעין בישוב קטן יחסית. הפולשים פוגעים למעשה בכלל תושבי גן נר, מאחר והם תפסו בכוח הזרוע קרקעות שהיו אמורות לשרת את רווחת כלל תושבי היישוב הקהילתי כגינות ושטחים ציבוריים פתוחים. נתקלנו באוירה של חוסר שיתוף פעולה בסיסי מצד התושבים, אשר ניסו למנוע בכל מיני טענות מהמפקחים מלמלא את עבודתם ולבצע מדידות של הקרקע, ובמקרה קיצון היה אף ניסיון תקיפה כנגד מפקח.

"מסיגי גבול שלא יתפנו בעצמם ותידרש פעולת אכיפה של רמ"י לפינויים, ייתבעו להחזיר למדינה את כל עלויות הפינוי לרבות עלויות כוח האדם והפעלת ציוד מכני וכמו כן את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע, זאת בנוסף להליכים הפלילים הכרוכים בעבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור. ראש המועצה האזורית והועד המקומי פנו בבקשה לפגישה, בה הובהר להם כי מבצע האכיפה יימשך. ראשית יטופלו ההפרות שצוינו, ובשנת 2017 יקבעו יעדים חדשים לטיפול באכיפה, ביישוב. אנו מצפים שכל מי שמחזיק שטח ציבור לא כדין יפנה לאלתר את השגות הגבול והחריגות השונות, באם לא יעשה כן, הוא ייתבע לסילוק יד ובתביעה כספית להחזר עלויות ודמי שימוש" הוסיף סקופ.