בפעם הראשונה, תוכנית בהובלה ישראלית אומצה אתמול ע"י ארגון איחוד מדינות הימ"ת (UfM) לקידום שת"פ אזורי. בארגון איחוד מדינות הימ'ת חברות מדינות האיחוד האירופי ו-15 מדינות דרום ומזרח הים התיכון. בימים אלה נערך מפגש הבכירים של הארגון בירדן, ובמסגרת כינוס זה אומצה התכנית הישראלית

הארגון פועל לטובת קידום שת"פ אזורי בנושאי פיתוח עסקי, העצמה נשית ונושאים חברתיים, השכלה גבוהה ומחקר, מים וסביבה, תחבורה ופיתוח אורבני, אקלים ואנרגיה חליפית. ישראל הינה חברה פעילה בארגון ולוקחת חלק במפגשים שונים בדרגי שרים.

התכנית הישראלית שאומצה הינה תכנית EMIS, ביה"ס הבינלאומי בתנאי פנימייה שבכפר הירוק, המיועדת לתלמידי כיתות יא-יב מישראל ומרחבי העולם, זוכה לתמיכת משרד החוץ ומשרד החינוך. כ 40% מהתלמידים מגיעים ממדינות הים התיכון, ישראל והרשות הפלשתינאית.

התוכנית, הפועלת ע"פ מתכונת הלימודים של ה IB מקדמת ערכים של כבוד וסובלנות, דיאלוג בין תרבותי, לימודי סביבה וקיימות, כישורי מנהיגות, יזמות, חיי קהילה ומעורבות חברתית.